Kreatívne omietky StoSignature

Drážkované omietky s textúrami StoSignature dávajú fasáde nezameniteľnú tvár

Partneri sekcie:

Kreatívne omietky StoSignature umožňujú vyzdobiť povrch fasád s osvedčenými a napriek tomu ojedinelými textúrami. Jednou z možností sú lineárne textúry, pre ktoré sú typické drážky v omietke. Tie posilňujú účinok meniaceho sa svetla a ich remeselne dokonalá aplikácia dáva fasáde nezameniteľnú tvár. Potvrdzujú to aj fasády dvoch zaujímavých objektov - Centra psychiatrickej rehabilitácie v Bolzane a luxusnej bytovej rezidencie Triplex v Karlových Varoch.

Nominácia na architektonickú cenu Miese van der Rohe 2015, silný vzťah medzi objektom a mestskou štvrťou, prelomenie psychologických bariér, typických pre podobné centrá, špičkové materiály a majstrovské spracovanie.

To sú z pohľadu architektúry a stavebníctva hlavné atribúty Centra psychiatrickej rehabilitácie v Bolzane. A špičkové remeslo a materiály charakterizujú aj fasádu centra. Pre miestnu realizačnú firmu bolo jedným z kľúčových zadaní práve správne prevedenie drážkovanej omietky.

Drážkované omietky s textúrami StoSignature

Aj vďaka spolupráci so špecialistami firmy Sto vzniklo pôsobivé riešenie neľahkej úlohy – „ťahať“ lineárnu drážkovanú textúru po celej ploche budovy a súčasne ju udržať v presne stanovenom náklone. Z materiálov Sto boli použité zatepľovacie fasádne systémy StoTherm Vario a StoTherm Mineral a textúra Linear 30 s minerálnymi maltami a náterom.

Ukážkou možností drážkovanej lineárnej fasády s textúrou StoSignature je aj karlovarská Residencia Triplex. Fasády sú navrhnuté ako kontaktný zatepľovací systém StoTherm Classic, pozostávajúci z minerálnej dosky, armovacej vrstvy a organickej omietky Stolit MP s lineárnou textúrou StoSignature Linear 20. Náter tvorí fasádna farba s technológiou lotosového efektu® StoColor Lotusan.

Kreatívne omietky StoSignature umožňujú vyzdobiť povrch fasád s osvedčenými a napriek tomu ojedinelými textúrami.

Prvý krok k omietkam StoSignature je jednoduchý – na stránkach www.sto.sk/fasady vyplňte registračný formulár a spoločnosť Sto Slovensko vám bezplatne zašle vzorky vybraných povrchov StoSignature. Na vlastné oči sa presvedčíte, že s týmto systémom kreatívnych omietok je možné takmer všetko.