Dekáda za nami, tvoríme ďalej

Spoločnosť STAT-KON oslavuje túto jeseň 10 rokov od svojho založenia. Za prvú dekádu prešla spoločnosť plynulým a stabilným vývojom od projekčnej kancelárie zameranej primárne na statiku a nosné konštrukcie až po aktuálne obdobie, kde ponúka komplexné služby v oblasti projektovania a inžinieringu.

Stabilné hospodárske výsledky a primerané tempo rastu naznačujú správne kroky vedenia a dôveru klientov, ktorí sa opakovane vracajú a využívajú služby STAT-KONu.

Na projektoch pracuje v STAT-KONe viac ako 30 kmeňových zamestnancov a desiatky externých partnerov v jednotlivých profesiách. Aktuálne tvoria spoločnosť dve kancelárie: office v Trenčíne a Bratislave. Vedenie spoločnosti pripravuje rozšírenie o ďalšiu pobočku v priebehu budúceho roka. Interný tím disponuje rozsiahlym množstvom autorizovaných inžinierov v oblasti pozemného staviteľstva, statiky a architektúry. Je to dôkazom, že vedenie podporuje zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, čo vedie k skvalitňovaniu ponúkaných služieb klientom.

V rámci komplexných projekčných služieb a silného tímu dokáže STAT-KON pracovať na veľkých projektoch a príprave rozsiahlych území s rozlohou desiatok hektárov. Samostatné tímy majú schopnosti, skúsenosti a disponujú potrebným know-how spoločnosti, na základe čoho dokážu manažovať, projektovať, riadiť a viesť celé tímy subdodávateľov od úvodu projektov v novom území, kde je nutné zabezpečiť prieskumné práce a komunikovať s municipalitami a prevádzkovateľmi inžinierskych sietí. Pre zlepšenie služieb bolo vytvorené aj interné oddelenie inžinieringu, ktoré tvorí súčasť tímu pri riešení rozsiahlych území.

Výhodou vedenia interného permittingu je správne nastavenie procesov, štruktúry a členenia PD či postupnosti rozvoja územia, ktoré dokáže vo finálnom výsledku lepšie naplniť očakávania klientov počas investičného cyklu. Medzi našich hlavných klientov patria developeri v oblasti industriálnych nehnuteľností, ktorí tvoria značnú časť zákazkovej štruktúry. Je to pre našu spoločnosť záväzok, aby neustále vzdelávanie, zvyšovanie kvality služieb, ako aj technických a inovatívnych riešení bolo základom našej DNA.

Víziou vedenia spoločnosti a tímu STAT-KONu je pôsobiť na trhu ako stabilný partner pre globálnych investorov, developerov či konečných užívateľov. Zároveň sme si vedomí, že na udržanie stability je potrebný rast a na rast je potrebné neustále vzdelávanie a inovácie. Ambície spoločnosti sú vysoké, takže začiatok druhej dekády bude pre spoločnosť dôležitý.

Chápeme nutnosť správne uchopiť a nastaviť interné štruktúry a procesy, ale aj rozšíriť portfólio služieb. Vtedy bude možné naplniť tieto vízie a zhmotniť ich do reálnych
výsledkov.

Zdroj: PR článok STAT-KON s. r. o.