Drovers Way

Bezpečná garážová podlaha

Partneri sekcie:

Keby sa vykonávala anketa s otázkou na prvý dojem návštevníka z novo otvoreného nákupného centra, paradoxne by sme nedostali odpoveď, že ním je široká ponuka obchodov či atraktívne vybavenie interiérov. Zákazníci by totiž najviac oceňovali pohodlné a bezpečné parkovanie.

Áno, prvý dojem z nových priestorov obvykle nevzniká v samotných obchodoch, ale na parkovisku. Je to v podstate „štartovacie“ miesto, z ktorého sa návštevník vydáva do samotného nákupného labyrintu. Poďme sa pozrieť, aké parametre by sa mali prioritne riešiť pri návrhu podláh pre parkovacie plochy a miesta.

Mechanická a chemická odolnosť

Vytvorenie skladby podlahy v garážach alebo na parkovacích miestach, ktorá trvale zabezpečuje čistý, funkčný a pritom svojím spôsobom príťažlivý povrch, môže byť pomerne zložitá úloha. Predpokladá sa, že taký povrch bude okrem iného vystavený pôsobeniu prevádzkových kvapalín automobilov, ťažkým vozidlám pohybujúcich sa v úzkych koridoroch, nepravidelnému tepelnému zaťaženiu, možnému prieniku vody alebo pôsobeniu posypových solí.

Pre tento účel sa používajú špeciálne systémové nátery, spomeňme napr. Deckshield britskej podlahovej ikony Flowcrete, ktoré dokážu vyostriť odraz svetla, zvýšiť bezpečnosť na nájazdových rampách a chodníkoch a zároveň dokážu zabrániť prenikaniu vody do konštrukcie podlahy, ako aj do celej budovy.

Deckshield na vonkajšom parkovacom mieste
Deckshield na vonkajšom parkovacom mieste | Zdroj: Tremco CPG

Bezpečnosť a minimum hluku

Dôležitým parametrom pojazdnej podlahy je maximálny komfort pri parkovacích manévroch. Už spomínaný systém Deckshield obsahuje protišmykové prísady, ktoré znižujú nepríjemný hluk z pískania pneumatík. Vďaka štruktúre tejto modifikácie systému je parkovisko bezpečnejšie dokonca aj pre chodcov, pretože zvyšuje trakciu pod nohami a znižuje riziko pošmyknutia alebo pádu najmä na otvorených parkovacích plochách. Parkovanie a pohyb na ploche musia byť isté a tiché.

Ďalšou nemenej podstatnou vlastnosťou pre povrchovú úpravu parkovacích plôch je tiež vysoká požiarna odolnosť.

Postupným vývojom a testovaním sa dospelo k výsledku, že vyššie uvedené požiadavky na odolnosť a trvanlivosť spĺňa polyuretánová formulácia. Alternatívou, popr. nadstavbou, ktorá navyše zohľadňuje aj rýchlosť vyhotovenia, je systém na báze materiálov MMA (Metylmetakrylát).

Podlaha Deckshield v podzemnej garáži nákupného centra
Podlaha Deckshield v podzemnej garáži nákupného centra | Zdroj: Tremco CPG

Farebnosť a značenie

Náterové hmoty systému Deckshield sú k dispozícii v širokej škále farieb, od klasických šedých alebo zelených odtieňov, až po jasné a atraktívne farebné variácie. Farebnými variantmi je možné vytvárať svetelné a vizuálne atraktívne interiéry parkovísk, garáží alebo parkovacích miest.

Pri vhodnom začlenení dobre viditeľných navigačných značiek, komunikačných pásov, chodníkov pre chodcov a bezpečnostných varovaní je možné dosiahnuť skutočne zaujímavý stavebný článok, ktorý je súčasťou obchodných centier, administratívnych komplexov alebo obytných budov.

Nevyhnutnou súčasťou je dopravné značenie na podlahe vyhotovené v kontrastnej bielej alebo žltej farbe s reflexnými prvkami. Toto značenie sa využije aj pri identifikácii parkovacích miest, vyhradeného parkovania alebo navigačného usporiadania.

Zreteľné farby a naširoko otvorené priestory bez špár, dilatačných polí a prerušení podláh odrážajú pri parkovaní rozľahlú atmosféru nákupného centra, reprezentatívny charakter budovy a moderný životný štýl. Systémy Deckshield zabezpečujú pôsobivú a efektívnu úpravu podlahy po dlhú dobu aj pri náročnom spôsobe čistenia.

Aj keď sa môže zdať, že je realizácia parkovacích plôch príliš zložitá, v skutočnosti nejde o žiadnu veľkú drámu. Systémy značky Flowcrete využívajúce polyuretánové a metylmetakrylátové technológie sú natoľko vyspelé, že dokážu výrazne skrátiť a uľahčiť celý aplikačný proces. Pravdou ale je, že zo strany stavebníka je dôležitá organizácia práce, uvoľnenie priestoru alebo dostatok času pre vlastnú aplikáciu.

Zdroj: Tremco CPG s.r.o. – organizačná zložka