Ako na akusticky deliace steny

Wienerberger Pack shot Skupina AKU FRONT

Súčasní investori požadujú vysoký komfort prostredia, ktoré nie je zaťažené hlukom zo susediacich bytov. Stavebná akustika sa preto dostáva do popredia záujmu spolu s úsporami energií. Spoľahlivú ochranu proti nežiaducemu hluku ponúkajú akustické tehly Porotherm AKU.

Sortiment tehlového systému Porotherm ponúka hneď niekoľko typov tehál s označením AKU na zhotovenie jednotlivých druhov akusticky deliacich konštrukcií. Tehly Porotherm AKU zabezpečia oproti štandardným tehlám útlm o 5 až 7 dB, čo vo výsledku znamená zníženie hluku o 50 až 75 %.

Na zabezpečenie čo najlepších akustických parametrov je potrebné doplniť výber vhodného typu tehál systému Porotherm aj adekvátnym výberom ostatných materiálov (malta, omietka) s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu plošnú hmotnosť steny a tým aj čo najvyššiu hodnotu vzduchovej nepriezvučnosti steny.

Požiadavku na odhlučnenie bytov v rezidenčnom projekte Bory sa podarilo splniť zhotovením akustických stien z tehál Porotherm 25 AKU MK.
Požiadavku na odhlučnenie bytov v rezidenčnom projekte Bory sa podarilo splniť zhotovením akustických stien z tehál Porotherm 25 AKU MK. | Foto: Penta Real Estate

Výhody akustických tehál

Akustické tehly Porotherm AKU dosahujú vďaka vyššej objemovej hmotnosti a špeciálnemu tvaru výborné zvukovoizolačné a tepelnoakumulačné vlastnosti. Za čo si získali uznanie odbornej verejnosti.

Spájajú v sebe niekoľko výhod. Zabezpečujú účinnú ochranu proti nežiaducemu hluku zo susedných miestností, tepelnoakumulačnú schopnosť a tým aj tepelnú stabilitu vnútorných priestorov a vysokú únosnosť muriva.

Nuppu priebeh vystavby 2019 0471
Na oddelenie pivničných kobiek od spoločených priestorov bytových domov v rezidenčnej štvrti Nuppu sa použila tehla Porotherm 25 AKU Z. | Foto: YIT Slovakia

Pre bytové i rodinné domy

S pomocou týchto špeciálnych výrobkov možno splniť prísne požiadavky na zvukovoizolačné vlastnosti medzibytových deliacich stien v bytových domoch alebo v radových domoch. Tu je však potrebné deliace steny riešiť už ako dvojité s medzerou vyplnenou akustickou izoláciou. Užitočné sú však aj pri dispozičnom rozdelení rodinného domu na nočnú a dennú časť.

WB zvierata 2021 FB post psik 1080x1080
Zdroj: Wienerberger

Zásady práce s akustickými tehlami

Akusticky deliaca stena bude plniť svoju funkciu iba v prípade kvalitného zhotovenia samotnej steny ako aj detailov napojenia týchto stien na ohraničujúce konštrukcie.

Realizátori by preto pri zhotovovaní deliacich stien z tehál Porotherm AKU mali dbať na určité zásady:

  • Založenie prvého radu

Prvý rad akustických tehál sa zakladá zásadne na vhodnú zvukovoizolačnú podložku, ktorou môžu byť ťažké asfaltové pásy. Šírka pásov má byť približne o 40 mm väčšia ako navrhovaná šírka akustickej steny. Počas murovania sa akustická podložka nesmie poškodiť.

  • Základné zásady murovania

Na murovanie akustických deliacich stien je vhodné používať malty s vysokou objemovou hmotnosťou, minimálne 1 650 kg/m³ (napr. ťažkú vápenno-cementovú maltu) a s vyššou pevnosťou v tlaku, optimálna je pevnosť M10 (platí aj pre založenie prvého radu tehál).

Pri murovaní tehál Porotherm AKU je potrebné tehly ukladať za sebou tesne na zraz.

Ložné škáry je potrebné úplne premaltovať od jedného líca k lícu muriva, aby v škárach nezostávali vzduchové dutiny a otvory, ktorými sa môže zvuk šíriť bez väčšieho odporu. Malta sa za žiadnych okolností nesmie nanášať v pruhoch s vynechaním vzduchových medzier. Rovnako dôkladne treba vyplniť maltou aj prípadné maltové kapsy v styčných škárach.

Tammi priebeh vystavby 2019 0328
Deliace steny medzi jednotlivými bytmi v projekte Tammi sú zhotovené z tehál Porotherm 25 AKU SYM. | Zdroj: Foto: YIT Slovakia
  • Oslabenie akustických stien

Podstatný vplyv na výsledné vlastnosti zvukovoizolačných stien v stavbe má aj ich oslabenie rôznymi vedeniami, preto treba tieto detaily riešiť s maximálnou starostlivosťou. Ideálne je, ak sa takýmto oslabeniam možno vyhnúť. Väčšinou to však nie je úplne možné, preto je potrebné tieto zásahy v maximálnej možnej miere minimalizovať. Zásadne sa treba vyhnúť akýmkoľvek prestupom vedení cez takúto stenu.

www.wienerberger.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Wienerberger s.r.o.