Ako môžeme dosiahnuť dobrú kvalitu života v rámci limitov našej planéty?

Dnes sa predpokladá, že keď bude spotreba stúpať, budeme v priebehu nasledujúcich desiatich rokov potrebovať dve planéty, aby sme mali dostatok zdrojov. Najnovší tzv. Earth Overshoot Day – deň, keď sme využili viac zdrojov, ako môže planéta obnoviť za rok – bol už v júli, čo je najskôr v celej histórii.

Ambicióznym cieľom EÚ je do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 40 % (v porovnaní s úrovňami v roku 1990). Aj teraz pociťujeme, že naliehavo potrebujeme zmenu. Ako zodpovedné spoločnosti musíme znovu preskúmať, ako sú výrobky navrhnuté, vyrobené a spotrebované, a posunúť sa z priemyselného modelu „vziať – vyrobiť – zahodiť“ na regeneratívnu cirkulárnu ekonomiku.

V Tarkette už desaťročia prijímame opatrenia na zlepšenie nášho vplyvu na životné prostredie. Cirkulárna ekonomika nám umožní šetriť prírodné zdroje a vytvárať pre budúce generácie udržateľnejší svet. Veríme, že spolu môžeme mať pozitívny vplyv na ľudí a planétu. Jednou z našich hlavných iniciatív v oblasti cirkulárnej ekonomiky je program spätného odberu a recyklácie materiálu ReStart®, ktorý vám ponúka príležitosť vrátiť vaše recyklovateľné podlahové krytiny na výrobu nových podláh.

Pomôžeme vám nakladať s odpadom a premeniť ho na vzácny zdroj, dosiahnuť certifikáciu ekologickej budovy a splniť vaše ciele udržateľnosti.

Zdroj: TARKETT POLSKA

Cesta Tarkettu k recyklácii našich výrobkov – na obnovu ich životného cyklu – sa začala v roku 1957. Koncept Cradle to Cradle® sme prijali v roku 2010 s cieľom navrhnúť výrobky, ktoré by sa mohli recyklovať a transformovať na suroviny pre nové výrobky. Naše materiály optimalizujeme v spolupráci s dodávateľmi a odborníkmi na zdravie materiálov a inovujeme ich na prekonanie problémov spojených s recykláciou podláh. V konečnom dôsledku sa snažíme navrhnúť 100 % recyklovateľnú podlahu a zároveň ponúknuť rovnakú odolnosť, estetiku a výkon.

Aj recyklácia nám pomáha chrániť prírodné zdroje. Naším cieľom je, aby 75 % našich surovín bolo recyklovaných, rýchlo obnoviteľných alebo hojne dostupných v prírode. Naším cieľom je do roku 2030 zvýšiť percento recyklovaných materiálov, ktoré nakupujeme ako suroviny (podľa objemu), na 30 %. Pomáhame tým bojovať proti klimatickým zmenám znížením obrovského množstva energie a vody potrebnej na extrakciu a spracovanie pôvodných materiálov.

Zdroj: TARKETT POLSKA

Naše úsilie podporuje ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDG) a ambície Európskej únie v oblasti efektívneho využívania zdrojov vrátane jej cieľa do roku 2020 opätovne využiť alebo recyklovať 70 % stavebného odpadu.
Ak chcete skutočne uzavrieť kruh v životnosti podlahových krytín, potrebujeme vašu pomoc.
Pri každej inštalácii podlahoviny vznikajú rôzne odrezky, ktoré sa už zväčša nedajú použiť, čo predstavuje približne 10 % inštalovanej podlahovej plochy. V minulosti bolo jednoduchšie podlahu po inštalácii alebo ukončení životnosti zlikvidovať a bolo dostupných iba veľmi málo možností recyklácie. My však meníme pravidlá hry.

Tarkett ponúka udržateľnejšiu možnosť: vráťte recyklovateľné podlahy k nám prostredníctvom nášho programu spätného odberu a recyklácie materiálu ReStart®.Tým predídete zasielaniu odrezkov po inštalácii alebo podláh po ukončení životnosti na skládky odpadu alebo do spaľovaní.
Vieme zozbierať a zrecyklovať odrezky po inštalácii aj po ukončení ich životnosti* a transformujeme ich na vysokokvalitné suroviny pre nové podlahové krytiny.

Odrezky po inštalácii (linoleum, homogénny a heterogénny vinyl) alebo podlahy po ukončení životnosti (koberce a homogénne vinylové podlahy Tarkett*) môžete vrátiť spoločnosti Tarkett na recykláciu. Je to jednoduchý, nákladovo efektívny systém a zber je zabezpečený prostredníctvom našich miestnych partnerov. Všetko, čo musíte urobiť, je pripojiť sa k tomuto programu a my urobíme zvyšok.

Zdroj: TARKETT POLSKA

Spoločnosť Tarkett neustále optimalizuje zdravotné a environmentálne údaje použitých materiálov, aby bola ich recyklácia stále možná. Investujeme aj do najmodernejších technológií na rozobratie komponentov a recykláciu našej podlahy, aby sme zachovali maximálnu čistotu materiálu a vytvorili druhotné suroviny s rovnako dobrými vlastnosťami a odolnosťou.

*Zavádzame novú technológiu, ktorá umožňuje recykláciu vinylových podláh vyrobených po roku 2011.

www.tarkett.cz

Zdroj: PR článok TARKETT POLSKA Spólka z organiczona odpowiedzialnościa – organizačná zložka