Xella dialog 2

Tohtoročný Xella Dialóg predstavil formou on-line konferencie odborníkov novinky a služby pre jednoduché projektovanie a realizáciu stavieb

Tohtoročný ročník Xella Dialógu sa uskutočnil v utorok 19. októbra 2021 a prostredníctvom on-line konferencie predstavili ako novinky v sortimente materiálov Ytong, Silka a Multipor, tak aj reakcia spoločnosti Xella na aktuálny vývoj v stavebníctve.

V centre pozornosti bolo aj tento rok navrhovanie stavieb rodinných domov s takmer nulovou spotrebou energie (trieda A0) v roku 2022, veľkoformátová výstavba alebo digitalizácia stavebníctva. Online konferencia Xella Dialóg 2021 bola akreditovaná v rámci CŽV ČKAIT aj ČKA a podobne ako vlani sa účastníci mohli do jej priebehu zapojiť prostredníctvom chatu.

Záznam celej konferencie je dostupný na webovej stránke www.xella-dialog.cz.

„Minuloročná zmena formátu konferencie a jej“ prenesenie „do on-line prostredia sa nám osvedčila,“ vysvetľuje vedúci marketingu Xella CZ/SK Luděk Suchomel a dodáva: „Aj tento rok boli nositeľmi jednotlivých tém naši technickí odborníci a manažéri, medzi hosťami sme privítali aj zástupcov národných asociácií BIM v Českej republike a na Slovensku. Program bol pestrý a účastníci konferencie ho podobne ako celý priebeh hodnotili veľmi pozitívne. Mimoriadny bol aj záujem o našu konferenciu: hneď prvý deň dosiahla návštevnosť viac ako 3.000 účastníkov!“

Xella dialog
Zdroj: Xella

Tohtoročný Xella Dialóg začal prezentáciou noviniek v sortimente. Jednou z nich v segmente veľkoformátovej výstavby sú Ytong stenové nosné panely SWE. Ing. Lucie Šnajdrová, manažérka veľkoformátovej výstavby Xella CZ/SK ich podrobne predstavila a na vzorovej stavbe ukázala, aké prínosy má realizácia stavby z prefabrikovaných stenových dielcov a panelov.

Systémové riešenie vystuženie namáhaných stien ponúkajú výstužné pásy Ytofor. V rámci Xella Dialógu Ing. Julius Sič, technický poradca Xella Slovensko názorne predviedol, kde všade môžu tieto výstužné pásy pomôcť a kde sa už tiež úspešne uplatnili. Menia sa aj požiadavky na ochranu proti hluku v budovách.

Vďaka novej vnútornej akustickej omietke Ytong vie spoločnosť Xella poskytnúť riešenie pre štíhle priečky, ktoré splnia náročné požiadavky súčasných noriem. Prednášajúcim bol Ing. Jakub Hergezel, Key project manager CZ a novú omietku predstavil Ing. Jiří Bachtík, vedúci vývoja a laboratória omietkových zmesí Vápenky Vitošov, ktorá omietky pre spoločnosť Xella vyvíja.

Xella dialog 3
Zdroj: Xella

Požiadavky na tepelný komfort sa stále zvyšujú, a to nielen u nových, ale hlavne u historických pamiatkovo chránených budov. To je výzva pre vnútorné zateplenie Multipor, ktoré je špecialitou spoločnosti Xella a ktoré na Xella Dialógu predstavil Ing. Julius Sič, technický poradca Xella Slovensko.

Pozornosti projektantov by nemala uniknúť ani nová aplikácia, vďaka ktorej projektant jednoducho získa technické posúdenie vnútorného zateplenia konštrukcií doskami Multipor. Na záver svojej prezentácie sa Ing. Julius Sič zameral na nový systém na sanáciu a zateplenie vlhkého a zasoleného muriva Multipor ExSal Therm.

Oblasť navrhovania budov s takmer nulovou spotrebou energie je aktuálna v Českej republike aj na Slovensku, a inak tomu nebude ani v rokoch najbližších. V súvislosti s tým sa zvyšuje pri navrhovaní dôraz na koncepčný prístup a dôraz na využitie obnoviteľných zdrojov.

Ing. Martin Mihál, vedúci technického oddelenia Xella CZ/SK vo svojej prezentácii veľmi detailne ukázal, ako sa tieto zmeny prejavia na rodinných domoch s rôznymi typmi technológií a obvodovými stenami zo sortimentu Ytong. Zaujímavé boli aj výsledky prieskumu slovenského Zväzu výrobcovho murovacích materiálový (ZVVM) z leta 2021, ktorý sa uskutočnil v radoch odbornej verejnosti a ktorý bol zameraný na domy v energetickej triede A0.

Správne navrhnutý a vykonaný konštrukčný detail je predpokladom kvalitnej stavby. Ing. Jakub Hergezel predstavil podrobnosti novej prehľadnej databázy konštrukčných detailov, založené na dlhoročných skúsenostiach spoločnosti Xella, a predviedol, prečo je vďaka tejto databáze jednoduché dodržať všetky normami predpísané požiadavky.

Ďalším z lákadiel tohtoročného Xella Dialógu bola téma veľkoformátovej výstavby, prepojená s digitálnym plánovaním Xella blue.sprint. Tá sa na konferencii objavila v prezentácii Ing. Lucie Šnajdrovej, manažérky veľkoformátovej výstavby a Ing. Arch. Zdeňka Podlahy, BIM manažéra Xella CZ/SK.

Vápenno-pieskové tvárnice Silka a ich technické vlastnosti predstavili spoločne ako na stavbe rodinného domu, tak aj pri výstavbe bytového domu. U oboch typov boli úspešne využité služby Xella blue.sprint, ktoré uľahčili realizáciu stavieb.

Zdeněk Podlaha si v závere konferencie pozval do štúdia ako hostí hlavných predstaviteľov vývoja digitálneho plánovania v Česku a na Slovensku – ing. Leoša Svobodu, II. podpredsedu czBIM a Ing. Tomáša Funtíka, PhD., viceprezidenta BIMaS. Spoločne diskutovali praktické prínosy a budúcnosť tejto modernej stavebnej metódy.

Zdroj: PR článok Xella Slovensko