Xella Slovensko má vlastné unikátne riešenie pre stavbu bytových domov

Rýchlo, presne, úsporne. Tak by sa dal v troch slovách popísať spôsob práce so stavebným systémom Ytong a Silka. Tieto prednosti platia pre všetky výrobky zo sortimentu Ytong a Silka a oceňujú ich aj developeri, ktorí s nimi realizujú zástavby viacposchodových bytových objektov.

Výstavba bytových domov do štyroch nadzemných podlaží

Pri tomto type výstavby sa už oplatí murovať z väčších formátov, vďaka ktorým stavba rýchlejšie rastie. Veľkoformátové prvky a tvárnice navyše šetria čas aj pri projektovaní a dá sa s nimi dobre a kvalitne pripraviť aj multidisciplinárny 3D model v BIM technológii. Obvodové steny sa pri podobných projektoch murujú z veľkoformátových prvkov Ytong Jumbo.

Zdroj: Xella

Projektanti u nich kladne hodnotia ich výborné tepelno-technické vlastnosti, investori skutočnosť, že tieto veľkoformátové tvárnice pre vonkajšie obvodové steny vymurujú v jednom kroku sedemkrát väčšiu plochu. Prvky Ytong Jumbo navyše znižujú nároky na personál – pri práci s nimi stačia dvaja pracovníci, a aj pre nich je vďaka tejto technológii práca fyzicky menej namáhavá.

Bezkonkurenčným riešením pre tenké nosné obvodové a vnútorné steny sú veľkoformátové tvárnice Silka Tempo. Je možné s nimi stavať aj stužujúce, výplňové a požiarne steny s vysokou únosnosťou a vysokým akustickým útlmom.

Systém týchto veľkoformátových vápenno-pieskových tvárnic ponúka v kombinácii s produktmi Ytong Jumbo najvyššiu efektivitu výstavby. Široký sortiment produktov umožňuje stavať steny bez zdĺhavého rezania alebo štiepania na stavbe.

Zdroj: Xella

Pre vyššie bytové domy sú ideálne tvárnice Silka Tempo

Majú podobné zloženie ako Ytong, ale svojou nosnosťou sa podobajú betónu. Ich použitie kráti čas murovania až o šesťdesiat percent a znižuje fyzickú náročnosť pre pracovníkov. Najhospodárnejšie riešenie vnútorných nenosných a deliacich stien ponúka priečkové panely Ytong.

Tieto panely sú konštrukčne vystužené a vyrábajú sa na mieru podľa výšky podlažia, pričom maximálna výška je 2,9 m. Sú ideálne pre veľké plochy s malým členením a požiadavkou na rýchlu výstavbu a ich použitie ušetrí až polovicu pracovných síl. Významné zvýšenie prefabrikácie predstavuje využitie nosných stenových panelov Ytong SWE.

Zdroj: Xella

Kompletná technická podpora je súčasťou služieb spoločnosti Xella

Ku všetkým veľkoformátovým produktom zaisťuje Xella kompletnú technickú podporu. Jej súčasťou sú konzultácie statika a zhodnotenie úspor a prínosov vďaka veľkorozmerovým materiálom. Pre steny z vápenno-pieskových tvárnic Xella spracuje a dodá kladačské plány, preškolí personál priamo na stavbe a zapožičia žeriavy a montážne náradie.

Zdroj: Xella

Koncept digitálneho plánovania Xella blue.sprint

umožňuje realizovať optimalizované a efektívne návrhy budov a jeho využitie prináša komplexné riešenie projektov, najmä s dôrazom na rýchlosť, kvalitu a efektivitu výstavby. Koncept v sebe zahŕňa pomoc investorom a developerom pri optimalizácii výberu materiálu, konzultácie pre projektantov, prípravu digitálnej databázy produktov a bezproblémové objednávkové a dodávateľské reťazce.

Zdroj: Xella

Výhodou všetkých týchto služieb je, že na seba nadväzujú v celom cykle projektu: od fázy plánovania, cez výrobu, dodávku a realizáciu až po udržateľnosť a prevádzku.

Súčasťou služieb je aj optimalizácia statiky, napríklad posúdenie realizovateľnosti, posúdenie a návrh skladieb konštrukcií z tepelno-technického a akustického hľadiska alebo návrh postupov a posúdenie realizovateľnosti s použitím veľkoformátových prvkov.

Zdroj: PR článok Xella Slovensko, spol. s r.o.