iStock 1328923588

Stavebníctvo v tomto roku porastie o 0,1 percenta

Stavebné firmy tento rok očakávajú rast trhu stavebných prác, ktorý bude mať blízko k stagnácii. Podľa ich očakávaní bude mať tohtoročný nárast hodnotu 0,1 percenta. V roku 2022 očakávajú zvýšenie o 1,0 percenta.

Kapacity stavebných spoločností sú v súčasnej chvíli vyťažené na 86 percent, pričom ich tržby tento rok poklesnú o 1,3 percenta. Avšak vyšší prepad tržieb očakávajú malé spoločnosti.

Pre 43 percent opýtaných sa jedná o pokles tejto doby. Vyplýva to zo Štúdie slovenského stavebníctva H2/2021 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Reserach. Väčší prepad trhu očakávajú veľké stavebné spoločnosti a spoločnosti zaoberajúce sa inžinierskou výstavbou.

„Vývoj dopytu v stavebníctve z nášho pohľadu možno v tomto roku hodnotiť pozitívne. Rok po príchode celosvetovej pandémie je stavebný sektor (a nielen ten) konfrontovaný s nedostatkom stavebných materiálov a hlavne s výrazným rastom nákladov,“ povedal Anton Barcík z Považskej cementárne sídliacej v Ladcoch.

Podľa neho je to spôsobené enormným nárastom nákladov na energie, čo sa automaticky musí premietnuť aj do finálnych cien produktov. Výrazný nárast cien stavebných materiálov sa naplno má prejaviť až v budúcom roku.

„Rozostavané stavby sa dokončia, ale je veľmi náročné odhadnúť vývoj v druhej polovici roka. Skôr sa obávam, že z dôvodu rastu nákladov v stavebníctve dôjde k miernej stagnácií v tomto sektore,“ dodáva Anton Barcík.

Optimistickejší pohľad

Opačného názoru je Tomáš Balla z Generali Poisťovňa: „Napriek tomu, že boli predpoklady spomalenia v druhom polroku 2021, tak naša poisťovňa vníma významný nárast v požiadavkách na poistenie stavebno-montážnych projektov počas posledných mesiacov.“

Podľa indikovaných projektov do ďalšieho kvartála a aj na rok 2022, poisťovňa neočakáva spomalenie tohto sektora v 1Q 2022. V prípade stabilizácie nákladových položiek predpokladá podobný výkon aj v roku 2022.

Pri rozdelení spoločností, podľa ich obratu, na veľké (ročný obrat vyšší ako 4 milióny eur) a malé si môžeme všimnúť, že veľké stavebné spoločnosti očakávajú tohtoročný prepad trhu o 0,5 percenta.

Najväčší prepad v Európskej únie

V roku 2022 by sa, podľa nich, mala situácia stabilizovať a trh by mal, naopak, podrásť o 1 percento. Malé stavebné spoločnosti, naopak, očakávajú rast trhu stavebných prác o 0,3 percenta v tomto roku, s ďalším rastom o 1,1 percenta počítajú aj v nasledujúcom roku.

Spoločnosti zaoberajúce sa prevažne inžinierskou výstavbou očakávajú v tomto roku prepad trhu o 3,0 percentá. S miernym prepadom počítajú aj pre rok 2022, a to vo výške 0,2 percenta. Pozemné staviteľstvo, naopak, počíta s rastom, a to až o 1,0 percento v tomto roku a v nasledujúcom o ďalších 1,4 percenta.

Žiaľ, slovenské stavebníctvo v tomto roku dosiahlo neslávne prvenstvo  – najväčší prepad v rámci Európskej únie. Naše pesimistické predpovede sa napĺňajú. Oživenie v stavebníctve sa, na rozdiel od iných priemyselných odvetví, nekoná, a to najmä z dôvodu, že štát podnikateľom v stavebníctve okrem všeobecných podpôr nijako nepomohol,“ vysvetľuje Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Ten druhým dychom dodáva, že rastúce ceny a zvýšené náklady prinášajú ďalšie riziká a problémy. Napriek týmto alarmujúcim výsledkom vláda Slovenskej republiky váha aj s riešením dopadov nepredvídateľného cenového vývoja pri verejných stavbách.

Prepad tržieb?

Tržby stavebných spoločností tento rok poklesnú v priemere o 1,3 percenta. V budúcom roku by, podľa očakávania riaditeľov stavebných spoločností, mali opäť rásť, a to v priemere až o 1,4 percenta.

Dalibor Novotný, riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti SMS vidí situáciu nasledovne: „Vzhľadom na množstvo a stav verejných obstarávaní očakávame prepad v obratoch na stavebnom trhu v dopravných aj vodohospodárskych stavbách.“

V oblasti tržieb tento rok veľké stavebné spoločnosti (s ročným obratom vyšším ako 4 milióny eur) očakávajú rast o 0,5 percenta. V roku 2022 by, podľa ich predikcií, mali tržby naďalej rásť, a to o 2,1 percenta. Malé stavebné spoločnosti očakávajú, naopak, pokles svojich tržieb, a to v priemere o 2,1 percenta v tomto roku. V roku 2022 by, podľa ich očakávaní, tržby mali zase rásť, a to o 1,1 percenta.

V tomto roku očakávajú spoločnosti zaoberajúce sa inžinierskou výstavbou prepad svojich tržieb až o 1,9 percenta. V roku 2022 by, podľa ich očakávaní, mali tržby opäť mierne rásť, a to až o 0,2 percenta. Tiež v pozemnom staviteľstve riaditelia spoločností počítajú s poklesom svojich tržieb, a to až o 1,1 percenta v budúcom roku.

V priemere majú opýtané spoločnosti zazmluvnené zákazky na 7 mesiacov dopredu. Pre 21 percent opýtaných sa jedná o dlhšiu dobu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka a pre 36 percent opýtaných sa jedná o rovnako dlhú dobu. Pre viac ako dve pätiny sa jedná o pokles tejto doby (43 percent).

Zdroj: CEEC Reserach