Polyfunkčný objekt Patio na Hraničnej ulici v Bratislave.

Nový projekt v Ružinove je na obzore. Polyfunkčný objekt Patio spojí prácu a bývanie

Centrom polyfunkčného areálu na Hraničnej ulici v bratislavskom Ružinove bude patio – otvorený vnútorný priestor, ktorý prinesie zelený poloverejný priestor s drobnou architektúrou a osvetlením. Spája sa v ňom myšlienkový koncept Work and Live.

Započítaná zeleň bude mať rozlohu 1 665 m2. Zeleň bude nielen na rastlom teréne, ale aj vo vnútrobloku a na terasách.

Na pozemku s rozlohou 5 853 m2 je navrhnutý  objekt s troma podzemnými podlažiami a deviatimi nadzemných podlažiami, ktorý reaguje výškou na okolitú zástavbu bytových domov a susedné objekty. Nový areál bude tvoriť celkovo 5 stavebných objektov B01 – B05.

Vzhľadom k tomu je uličná zástavba menšia a tvorí 4 nadzemné podlažia. Výšková zástavba je potlačená na západnú hranu pozemku. Výškový objekt dotvára ráz okolitého prostredia, ktoré tvoria panelové bytové domy.

Vizualizácia polyfunkčného areálu Patio v Bratislave
Vizualizácia polyfunkčného areálu Patio v Bratislave | Zdroj: EIA

V susedstve bude rezidenčný projekt na Hraničnej ulici od developera YIT. Developer  Grafobal Group Development v spolupráci s architektmi Martinom Ďuríkom a Kristínou Šťastnou na mieste administratívnych priestorov, skladov, garáží a technického dvora na Hraničnej ulici teda navrhujú občiansku vybavenosť a bývanie v zhode s územným plánom mesta. Priemyselné objekty zasanujú. Enviroportál uverejnil zámer 25. marca.

Developer Grafobal Group Development má viacero divízií, jednou z nich je development.  V portfóliu má stavby ako Národný futbalová štadión, Račany Rosso, Byty Tehelné pole či Offices Prístavná 1 v blízkosti Zimného prístavu na Dunaji.

Architekti využili  koncept Work and Live, ktorý prepája prácu a bývanie a dá tak bývalému priemyselnému priestoru novú kvalitu. V návrhu to znamená 124 priestorov pre prácu a 66 bytov na 2. až 9. nadzemnom podlaží, od 1-izbových po 3-izbové. Komfort jednotlivých buniek Work & Live zvyšujú predzáhradky patia, balkóny, lodžie alebo zelené terasy, ktoré sú ich neoddeliteľnou súčasťou.

Patio Hranicna 2 grafobal Group development
Priestor so zeleňou a drobnou architektúrou bude jednou zo živých zón polyfunkčného projektu Patio.

V priestoroch Work sa predpokladá vytvorenie komunitného vybavenia / drobné prevádzky, tvorivé dielne, priestor pre výtvarníkov, architektov a iné kreatívne povolania.

Z parteru je prechod do úrovne patia na 2. Nadzemnom podlaží. Na 1. nadzemnom bude vyše 900 m2 pre fitness centrum, centrum voľného času pre deti a coffee corner, fresh market.

Ustúpením výškovej budovy vytvorili architekti  priehľad z okolitých budov na zelené patio a zelené terasy s dostatočným preslnením. Akcentujúcim prvkom je veža severného priečelia, ktorá reaguje na križovatku Hraničná – Mierová – Gagarinova.

Patio Hraničná, polyfunkčný objekt, Bratislava-Ružinov

Investor: Grafobal Group Development
Autori projektu: Martin Ďurík, Kristína Šťastná
Počet bytov: 66
Počet nebytových priestorov: 124
Počet parkovacích miest:260
Realizácia: 2025- 2027
Plocha pozemku: 5 853 m2
Zeleň spolu (započítateľná) : 1 665 m2
Stav: zámer v EIA