Plnenie informácií v BIM modeli

Častá obava pri projektovaní v BIM je neúmerný nárast prácnosti na projektoch. Všetky objekty sa vykresľujú v 3D, nadväznosti a detaily treba domyslieť vo všetkých častiach stavby a projektant musí ešte navyše priebežne dodávať informácie do BIM modelu. Zdanlivo zložitý problém je však veľmi jednoducho riešiteľný pomocou platformy bimproject.cloud

Prečo je také ťažké zohnať informácie?

Keď si celú tému ľahko zjednodušíme, vkladanie informácií do BIM modelu nie je nič iné ako vyplňovanie parametrov pri jednotlivých BIM objektoch. Takýmito BIM objektmi môžu byť nielen objekty hrubej stavby, ako sú steny, dosky či stĺpy, ale aj výplne otvorov alebo vybavenia. Bežný spôsob, ako informácie vkladať, je kúpiť alebo vytvoriť knižničné prvky, t. j. geometriu, do ktorej sa následne vyplnia parametre. Ďalšou možnosťou je požiadať výrobcu o vopred pripravenú BIM knižnicu, ktorá potrebné informácie obsahuje.

Použitie knižničných prvkov však môže spôsobovať problémy, napríklad ak nejaký parameter chýba alebo, naopak, je navyše. Väčšie problémy však spôsobuje napríklad absencia potrebnej jazykovej verzie, neaktuálnosť informácií (alebo neistota, že sa na ne používateľ môže spoľahnúť), ale aj rôznorodosť BIM objektov jednotlivých výrobcov, napríklad v podrobnosti 3D modelu alebo v pomenovaní parametrov. Nemenej podstatným problémom je zložité až nemožné vkladanie tzv. systémových prvkov, t. j. konštrukcií, materiálov alebo vedenia TZB.

bimproject.cloud cs category windows4K 1
Platforma bimproject.cloud na sťahovanie hotových BIM objektov z webu | Zdroj: BIM Project

bimproject.cloud: online prístup k informáciám

Platforma bimproject.cloud má za cieľ prepájať jednotlivých účastníkov BIM procesu. Momentálne sa zameriava na prepojenie architektov a projektantov s výrobcami stavebných výrobkov. Prepojenie je na jednej strane dané možnosťami pre výrobcov poskytovať aktuálne produktová dáta, na strane druhej nástrojom pre architektov a projektantov, pomocou ktorého tieto dáta vložia do svojho BIM modelu.

To sa deje priamo v projektových softvéroch Archicad, Revit alebo Allplan, do ktorých je platforma integrovaná pomocou pluginov. Užívatelia tak majú prístup do cloudovej databázy výrobkov a môžu si ich informácie vyhľadať okamžite po ich aktualizácii výrobcom.

Aby nemuseli ani výrobcovia, ani používatelia vytvárať geometriu BIM objektov, platforma disponuje rozsiahlou knižnicou všeobecnej geometrie. Užívatelia v nej nájdu napríklad geometriu na sanitárne vybavenie, preklady a stropy, krajinnú architektúru alebo časť infraštruktúry. Tieto BIM objekty možno následne obohacovať o jednotlivé parametre tak, ako užívateľ potrebuje, alebo rovno vložiť celú súpravu dát priamo z katalógu výrobcu a špecifikovať tak reálny výrobok.

Štandard pre parametre

Tento spôsob práce rieši užívateľovi prakticky všetky úskalia, na ktoré môže naraziť pri sťahovaní BIM objektov z internetu alebo pri vkladaní dát ručne. Keďže sú dáta využívané priamo platformou bimproject.cloud, môže si užívateľ nastaviť, v akom jazyku parametre vkladať, ako sa majú BIM objekty nazývať, akú geometriu pre ne použiť a pri tom všetkom zároveň stále mať kontrolu nad tým, aké informácie vložil, či sú aktuálne a či zodpovedajú požiadavkám investora. Konzistencia parametrov je totiž to hlavné, čo BIM proces vyžaduje. Bez určenia štandardu, ako parametre pomenovávať a vypĺňať, nie je možné zachovať zároveň strojovú čitateľnosť dát na ich budúce využitie.

Funkčná BIM knižnica

Niektoré BIM objekty sú vopred vygenerované a dajú sa stiahnuť buď ako celé BIM knižnice na webe bimproject.cz/downloads, alebo vo webovej verzii bimproject.cloud. Tieto BIM objekty sú síce plne kompatibilné s tými, ktoré sú vytvorené pomocou pluginov, platia tu však opäť obmedzenia, že si užívateľ nemôže nastaviť svoj štandard pre parametre ani jazykovú lokalizáciu. Môžu však pri práci pomôcť používateľom softvéru Revit LT, do ktorého plugin nainštalovať nemožno.

Dôležitým vylepšením bimproject.cloud, ktoré je ohlásené na začiatok tretieho štvrťroka tohto roka, je nová verzia pluginu pre Archicad, ktorý bude okrem kompatibility s novými verziami obsahovať aj všetky vyššie spomenuté funkcie.

Použitie platformy bimproject.cloud je pre výrobcov i užívateľov zadarmo, rovnako tak jej integračné pluginy pre Archicad, Revit a Allplan, ktoré nájdete na adrese bimproject.cz/downloads/bpc.

Zdroj: PR článok BIM Project s.r.o.