Plnenie informácií v BIM modeli

Častá obava pri projektovaní v BIM je neúmerný nárast prácnosti na projektoch. Všetky objekty sa vykresľujú v 3D, nadväznosti a detaily treba domyslieť vo všetkých častiach stavby a projektant musí ešte navyše priebežne dodávať informácie …