Partneri sekcie:

Odstránenie rias z fasády

image 69747 25 v1

Miera znečistenia fasády riasami závisí predovšetkým od koncentrácie spór mikroorganizmov v ovzduší v danej oblasti. Fasádu napadnutú riasami je potrebné celoplošne ošetriť protiplesňovým prípravkom a obnoviť novou fasádnou farbou alebo omietkou s trvalo aktívnou ochranou proti machom a riasam, prípadne by sa mala zvoliť povrchová úprava s pridaním špeciálnej protiplesňovej prísady

Účinnosť protiplesňového náteru a špeciálnej protiplesňovej prísady je časovo obmedzená a ich použitie by preto malo byť súčasťou pravidelnej údržby a obnovy fasády.

Povrchová úprava. Povrchové úpravy, ako aj dekoračné nátery na akrylátovej báze sú v prípade sanácie mikroorganizmov na fasáde nevhodné! Použitá fasádna omietka alebo farba musia byť účinné proti pôsobeniu mikroorganizmov. Ostatné povrchové úpravy (omietky, nutery) je potrebné obohatiť o špeciálnu protiplesňovú prísadu (Baumit Antipilz)!Pozor!

03 | Mechanické očistenie
Následne sa riasy z plochy mechanicky odstránia pomocou kefy. Vzniknutý odpad je potrebné ihneď zlikvidovať.

02 | Prvý protiplesňový náter
Aby pri ďalších krokoch (napr. pri čistení fasády) živé spóry mikroorganizmov neunikli do okolitého prostredia a následne neznečistili už ošetrenú fasádu, treba na celú plochu zariasenej fasády naniesť protiplesňový náter (pomocou maliarskej štetky alebo valčeka), ktorý sa nechá pôsobiť minimálne 12 hodín.

01 | Posúdenie rozsahu napadnutia
Pred nanesením protiplesňového náteru je najskôr potrebné vizuálne posúdiť rozsah napadnutia fasády. Množstvo naneseného náteru totiž závisí od intenzity napadnutia mikroorganizmami.

06 | Povrchová úprava
Obsah vedra s farbou sa bezprostredne pred nanášaním premieša elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. Základný náter sa realizuje farbou zriedenou 10 až 15 percentami vody. Následne sa nanáša farba podľa potreby v jednej alebo dvoch vrstvách valčekom alebo štetcom, a to rovnomerne bez prerušenia. Medzi jednotlivými nátermi treba dodržať technologickú prestávku 4 hodiny.

05 | Ďalší protiplesňový náter
Na vyschnutý povrch sa celoplošne aplikujú jedna až dve vrstvy protiplesňového náteru. Natreté plochy treba minimálne 12 hodín chrániť pred dažďom a nechať dôkladne vy­schnúť. Na ošetrený podklad je možné aplikovať novú povrchovú vrstvu (fasádna farba alebo omietka

04 | Očistenie tlakovou vodou
Po mechanickom očistení kefou sa fasáda umyje tlakovou vodou a nechá sa vyschnúť.

Info o materiáli:

  • Vodný roztok s obsahom vody a algicídnych (riasy ničiacich) a fungicídnych (huby ničiacich) látok na ošetrovanie fasád a stien napadnutých hubami/riasami
  • Prefarbená pastovitá tenkovrstvová minerálna omietka, vysokoodolná proti znečisteniu a s trvalou ochranou proti machom a riasam

Čo budete potrebovať:

  • Protiplesňový náter Baumit Protiplesňový náter; spotreba 50 až 100 g/m2, plastová nádoba, 10 kg; 64,20 €
  • Fasádna farba Baumit NanoporColor; spotreba približne 0,5 kg/m2 (vrátane základného náteru), plastové vedro, 5 a 25 kg, 25 kg; 201 € alebo
  • Fasádna omietka Baumit NanoporTop; spotreba približne 2,5 kg/m2 (škrabaná štruktúra 1,5 mm), 3,0 kg/m2 (škrabaná štruktúra 2 mm), 4,2 kg/m2 (škrabaná štruktúra 3 mm), plastové vedro, 30 kg; 99 €
  • Náradie; maliarska štetka alebo valček, kefa, pneumatické striekacie zariadenie alebo tlaková pištoľ, elektrické miešadlo

TEXT + FOTO: Baumit

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály

KategórieFasáda