Vizualizácia bytového domu na Jakobyho ulici v Košiciach

Novinka v centre Košíc: V lokalite Mlynský náhon plánuje investor vyše 140 bytov

Polyfunkčná zástavba je na Jakobyho ulici v lokalite s oddychovou zónou. Pozemky pod budúcou výstavbou majú v územnom pláne krajského mesta funkciu viacpodlažná bytová zástavba podľa zmien a doplnkov č. 17 z roku 2020.

Investorská spoločnosť z Košíc NAMAT PLUS podala zámer výstavby polyfunkčného objektu so 141 bytovými jednotkami a 238 parkovacími miestami v podzemí do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) v marci tohto roka. Na mieste výstavby je dvojpodlažná budova, ktorú bude treba odstrániť.

Bytový dom reaguje na urbanistickú os Mlynského náhonu v košickom Starom Meste, kde sa nachádza rad bytových stavieb. V bytovom dome budú 1-izbové až 4-izbové byty a prevádzky občianskej vybavenosti, pričom počet 2- a 3-izbových bytov je rovnaký – 43 bytových jednotiek.

Zámer bytový dom na Jakobyho ulici v Košiciach - mapová situácia.
Zámer bytový dom na Jakobyho ulici v Košiciach – mapová situácia. | Zdroj: EIA

Celok A bude mať vo vyššej časti 11 a v nižšej 7 podlaží, celok B má mať 6 podlaží, celok C 14 podlaží. V podzemí má objekt tri podlažia pre parkovanie a kobky, 1. nadzemné podlažie a 2. až 6. nadzemné podlažie má tvar nepravidelného 12-uholníka.

Prvé nadzemné podlažie patrí obchodným prevádzkam a 2. až 14. nadzemné podlažie bude slúžiť ako byty. Nadzemná časť bude mať tri dilatačne celky, ktoré budú konštrukčne oddelené. Súčasťou stavby sú zelené strechy – na 1. podzemnom podlaží, časť stropu nad 7. nadzemným podlažím, rovnako strechy nad 1., 2. a 3. dilatačným celkom.

Okrem zelených striech plánuje investor výsadbu stromov, krov a trávnatých plôch. Uvažuje, že lokálne ponechá vyššie trávy, ktoré vytvoria priestor pre rôznorodú faunu a hmyz. Verejné priestory v areáli polyfunkčného objektu majú svojou oddychovou funkciou nadviazať na Mlynský náhon.

Bytový dom na Jakobyho ulici, Košice-Staré Mesto

Investor: NAMAT PLUS
Náklady: 12 mil. €
Počet bytov: 141
Počet parkovacích stojísk: 238
Prevádzky občianskej vybavenosti: 5
Realizácia: 2026 – 2029
Stav: zámer v EIA