Cesta k digitalizácii stavebníctva vedie cez využívanie jednoduchých aplikácii

Stavebníctvo patrí medzi odvetvia, ktoré sú najrezistentnejšie voči moderným technológiám. Dlhodobo v ňom stagnuje produktivita práce a zaznamenáva aj vysokú chybovosť. Prečo to tak je a aké sú vyhliadky na modernizáciu, sme sa rozprávali s Ivanom Petrášom, expertom na digitalizáciu procesov zo spoločnosti PlanRadar.

Ivan Petráš
Ivan Petráš | Zdroj: PlanRadar

Aj na Slovensku sa už hovorí o Stavebníctve 4.0, využívajú sa informačné modely budov a podobne. V čom teda, podľa vás, digitalizácia stavebníctva zaostáva?

Projektanti navrhujú stavby v CAD programoch. A investori, generálni dodávatelia a ich subdodávatelia si vymieňajú PDF dokumenty a tabuľky v Exceli prostredníctvom emailu, k tomu ešte komunikujú aj s využitím aplikácie WhatsApp a podobne. Avšak s informáciami pracujú rovnako ako v minulosti. Dokumenty si vytlačia, na papieri ich prinesú na stavbu, tam preberú, aké zmeny je potrebné urobiť a až potom v kancelárii riešia, čo je potrebné zapracovať do dokumentov v elektronickej podobe.

Na niektoré veci sa jednoducho zabudne a nie všetci účastníci stavebného procesu sa o zmenách dozvedia. Potom sa sťažujú, že digitalizácia nefunguje alebo im prirába prácu.

Zdroj: PlanRadar

Ako by mala digitalizácia vyzerať v praxi, aby bola skutočným pomocníkom?

Na stavby by sa už nemalo chodiť s papierovou dokumentáciou v ruke, ale s tabletmi alebo smartfónmi, ktoré umožňujú všetky zmeny a úlohy zanášať do digitálnej dokumentácie priamo na mieste a v reálnom čase. Prečo mať 5kg papieru v taške, keď môžu mať viac informácii v 115 gramovom telefóne?

Ľudia musia mať možnosť so všetkými dátami okamžite po ich vytvorení pracovať a zdieľať ich s ostatnými. Iba to je zárukou, že každý bude vychádzať z najnovších plánov a nebude dochádzať k zbytočným chybám či oneskoreniam. Navyše, priebežná kontrola vedie aj k menšiemu objemu práce pri samotnej kolaudácii a odovzdávaní stavby investorovi.

Aké digitálne riešenia vhodné pre stavebníctvo dnes máme k dispozícii?

Na trhu sa už objavujú digitálne nástroje určené práve pre oblasť stavebníctva a  nehnuteľností. Fungujú na báze webovej aplikácie, takže k zdieľaniu informácií dochádza v reálnom čase a medzi všetkými relevantnými účastníkmi.

Určené sú pre všetky typy profesií, ktoré prichádzajú do kontaktu so stavbou v priebehu celého životného cyklu budovy: od projektovania cez výstavbu až po správu. Jedno z týchto inovatívnych riešení ponúka aj aplikácia PlanRadar.

Zdroj: PlanRadar

Správne ovládať moderné softvéry môže byť zložité. Ako dlho trvá, kým sa s takouto aplikáciou naučíme pracovať?

Veľmi dobre si uvedomujeme, že pokiaľ má byť aplikácia naozaj efektívna, musí byť práca s ňou jednoduchá a v podstate intuitívna. V prípade PlanRadaru to znamená, že než ho začnete používať, potrebujete na zorientovanie v aplikácii maximálne 10 minút. Prácu v aplikácii PlanRadar si možno zjednodušene predstaviť rovnako, ako sme zvyknutí pracovať s Google mapou.

Užívateľ si v nej zobrazí model stavby alebo napríklad jednotlivé podlažia či miestnosť v akejkoľvek možnej podobe, ktorá je k dispozícii, či už ide o schému, 3D model alebo BIM model. Následne v mieste, ktoré vyžaduje pozornosť ostatných, pripne svoju poznámku alebo niekomu zadá úlohu na dopracovanie. A to vo forme hlasového záznamu, textu či obrázku.

Všetci zúčastnení tak vidia, čo treba urobiť, kto to má na starosti a kedy to má byť hotové. Navyše všetky záznamy sa archivujú, takže sa nič nestráca a je možné sa k nim vrátiť spätne. V krajnom prípade, keby malo dôjsť k súdnemu sporu, sa dajú využiť aj ako auditná stopa. Skrátka: pokrok nemusí vždy bolieť.

Zdroj: PR článok PlanRadar GmbH