Bory Mall
Galéria(5)

Bory Mall čaká expanzia, ktorá prinesie aj prerod priľahlého parkoviska na námestie

Spoločnosť Penta Real Estate predložila tento týždeň dokumenty pre posudzovanie vplyvov na životného prostredie (EIA) pre projekt rozšírenia nákupného centra Bory Mall. Súčasťou predloženej dokumentácie je aj projekt vybudovania nového námestia, ktoré nahradí existujúce exteriérové parkovisko medzi Nemocnicou Bory a nákupným centrom Bory Mall.

Plánované rozšírenie bude realizované ako prístavba k súčasnému nákupnému centru Bory Mall. Prístavba bude orientovaná v severovýchodnej časti nákupného centra s orientáciou na novovybudovanú Nemocnicu Bory a pripravované nové námestie. Námestie bude plynulo nadväzovať na šiestu rezidenčnú etapu projektu Bory Bývanie.

V rámci expanzie nákupného centra vznikne takmer 2 400 m2 novej prenajímateľnej plochy, z toho pre obchody a služby bude určených približne 2-tisíc m2 a zvyšok pre gastro prevádzky. Konkrétni nájomcovia, ktorí obsadia novovzniknuté priestory, budú oznamovaní postupne.

Bory Mall
Bory Mall | Zdroj: Penta Real Estate

„Zvýšenú potrebu parkovacích miest v súvislosti s rozšírením nákupného centra a väčším počtom návštevníkov bude pokrývať nové exteriérové parkovisko. Kapacita parkoviska bude predstavovať spolu 72 nových parkovacích miest a jeho výstavba bude súčasťou samotnej expanzie nákupného centra,“ uvádza developer v tlačovej správe.

Spoločnosť Penta Real Estate je momentálne vo fáze predaja nákupného centra Bory Mall, s cieľom uzavrieť transakciu v závere tohto roka. Pre projekt expanzie nákupného centra a výstavby nového exteriérového parkoviska chce získať potrebné povolenia v rámci povoľovacieho procesu. Samotná realizácia ako aj podrobný časový harmonogram už budú v réžii nového majiteľa.

Pribudne námestie

Súčasťou dokumentácie pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie je tiež vybudovanie nového námestia, ktoré nahradí existujúce exteriérové parkovisko medzi Nemocnicou Bory a nákupným centrom Bory Mall. Začiatok výstavby je naplánovaný spoločne so šiestou etapou rezidenčného projektu Bory Bývanie, ktorej zahájenie bude závisieť od aktuálnej situácie na trhu. Najskorší možný termín výstavby je plánovaný na rok 2026.

Vybudovaním nového námestia vznikne viac ako 7-tisíc m2 nových verejných priestorov, ktoré budú prepojené s Nemocnicou Bory, nákupným centrom Bory Mall a šiestou etapou rezidenčného projektu Bory Bývanie. Na námestí vznikne viac ako 2-tisíc m2 parkovej zelene, oddychových zón so sedením, vodný prvok, ale aj priestor pre konanie rôznych kultúrnych akcií a festivalov.

Bory Mall
Bory Mall
Bory Mall
Bory Mall

„Na architektonickom riešení a spodrobnení návrhu nového námestia spolupracujeme s krajinnými a záhradnými architektami zo slovenského štúdia ZAAN Architects,“ prezrádza Penta Real Estate.

Táto zmena výrazným spôsobom zlepší kvalitu verejných priestorov v lokalite, prinesie miesto pre stretávanie sa, oddych a viac zelených plôch. Kapacitu povrchových parkovacích státí nahradí pripravovaný projekt výstavby parkovacieho domu. Spolu s plánovanou električkovou traťou tak vznikne živý bulvár, ktorý bude v budúcnosti pokračovať celou novovzniknutou mestskou štvrťou a bude tvoriť komunikačnú kostru celého územia.