Smaltovňa Lučenec

Smaltovňa Lučenec

Jeden z orientačných bodov mesta Lučenec dostal nové ošatenie aj funkciu. Smaltovanie predmetov širokého využitia nahradili kreatívci a firma. V priestoroch návštevník po novom nájde firemné sídlo, administratívu, coworking, reštauráciu aj miesto na eventy. A to všetko zabalené v pôvodnej hmote hrdo nesúcej názov Smaltovňa.

Stavba pochádzajúca z 90. rokov 19. storočia a výroba v nej bežala celé jedno storočie, i keď so zmenou predmetu výroby. Rakottyayho smaltovňa prešla rukami bratislavského ateliéru GutGut zmenou funkcie a dlho potrebnou rekonštrukciou. Konverzia historických objektov prebieha v etapách. Prvý objekt smaltovne zastrešuje firemné priestory a reštauráciu. Coworking sa nachádza v objekte lemujúcom námestie. V poslednom objekte vznikne v budúcnosti 13 loftov. Skladová hala pochádzajúca z polovice minulého storočia si zachovala pôvodnú funkciu. V druhom pôvodnom objekte smaltovne vzniknú byty.

Mesto Lučenec
Stav Dokončené
Investícia 0,9 mil. €
Rok začiatku 2019
Rok dokončenia 2020
Architekt GutGut
Súvisiace
Súvisiace