TWIN City

Komplex administratívnych budov Twin City

Ideou komplexu Twin City bolo pokračovať v budovaní dôležitej časti mesta formou klasických uličných priestorov v tradičnej staromestskej blokovej zástavbe. Objekty v zovretí ulíc Karadžičova, Továrenská a Mlynské nivy logicky rešpektujú prirodzené kompozičné osi v území.

Twin City ponúka na prenájom administratívne priestory, priestory na služby a v suterénoch priestory na parkovanie a skladovanie. Architektonické riešenie vychádza zo svojho funkčného určenia. Dispozičné, hmotovo-priestorové a výtvarné riešenie je primárne definované kvalitným fungovaním administratívnej budovy.

Mesto Bratislava, Bratislava - Staré Mesto
Stav Dokončené
Developer HB Reavis
Rok dokončenia 2018
Architekt Siebert, Talaš