Diaľnica D1 Bratislava – Triblavina, most D1D4

Diaľnica D1 Bratislava – Triblavina, most D1D4

Návrh technického riešenia mosta vychádzal z požiadaviek vyplývajúcich z technológie výstavby aj z aktuálneho premostenia diaľnice D4 a výhľadového rozšírenia diaľnice D1 Bratislava – Trnava na kategóriu R 33,5/120 a s tým spojenú výškovú zmenu nivelety D1 spôsobenú výstavbou vetiev križovatky Ivanka sever. Tieto aspekty nás viedli k návrhu mosta tvoreného rámovou betónovou monolitickou konštrukciou s rozpätím polí 16,412 a 16,211 m. Rámová konštrukcia je s ohľadom na tuhosť počas výstavby navrhnutá ako uzatvorená so spodnou doskou, ktorá pôsobí v okamihu výstavby ako tiahlo. Projekt D1/D4 je dôkazom toho, že keď sa spoja skúsený zhotoviteľ so silným zázemím a invenčný projektant, dokážu na Slovensko priniesť inovatívnu technológiu, ktorá naplní aj nesmierne náročné podmienky a požiadavky investora.

Mesto Bratislava
Stav Dokončené
Architekt DOPRASTAV