Rekonštrukcia mostov

Rekonštrukcia mostov ciest I. triedy

Cieľom rekonštrukčných prác na moste bolo zabrániť degradácii konštrukcie mosta hroziacej najmä pre nevyhovujúci stav mostného zvršku, ktorý bol na hranici svojej životnosti.

Opravou sa zvýšila zaťažiteľnosť konštrukcie mosta, opravil sa systém odvodnenia, ktorý bol nefunkčný, a vozovka na moste sa rozšírila o 0,5 m. Najväčší objekt projektu rekonštrukcie bol cestný nadjazd ponad trať ŽSR.

Po spustení premávky po zrekonštruovanom moste nasledovali ešte dokončovacie práce na spodnej časti mosta a podhľadoch v podobe sanácií. Sanácie spočívali v opieskovaní jestvujúcich konštrukcií od degradovaných častí betónov, následnom oplachu vodou a v samotných sanačných prácach.

 

Stav Dokončené
Investícia 12,17 mil. €
Rok začiatku 2019
Architekt SMS a.s.