Rekonštrukcia mosta v Nižnej

Rekonštrukcia mostu na ceste I. triedy v Nižnej

Mostný objekt sa nachádza km 99,432 na ceste I. triedy I/59 v intraviláne obce Nižná a premosťuje rieku Oravu. Most bol postavený v roku 1953, časť spodnej stavby (krajné opory a stredový pilier) bola zachovaná z pôvodného dvojpoľového mosta z roku 1912. V rámci prestavby mostného objektu boli vykonané búracie práce v súvislosti s odstránením kompletného mostného zvršku a nosnej konštrukcie. Existujúce krídla boli vybúrané, piliere boli sčasti zbúrané tak, aby bolo možné vybudovať nový úložný prah pilierov. Koncepcia prestavby mosta predurčila rozmiestnenie spodnej stavby. Zachovali sa časti pilierov aj opôr. Nové premostenie je riešené ako štvorpoľový trámový most z predpätých tyčových prefabrikátov dlhých 17,5 m a spriahnutých železobetónovou doskou.

Mesto Nižná
Stav Dokončené
Developer DOPRAVOPROJEKT
Architekt Váhostav – SK