Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2024 v Bratislave za účasti ministra dopravy Jozefa Ráža.

Stavebníctvo potrebuje stabilné priority a financovanie. Zákon o strategických investíciách prerokujú opäť v júni

Partneri sekcie:

Minister dopravy Jozef Ráž to uviedol počas podujatia Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2024 v Bratislave (pondelok 27.mája), počas ktorého boli predstavené výsledky polročnej štúdie slovenského stavebníctva od českej spoločnosti CEEC Research. Osobných, telefonických a elektronických rozhovorov sa zúčastnilo 160 riaditeľov stavebných a projektových spoločností rôznej veľkosti.

Cieľom zákona o strategických investíciách, ktorý parlament prijal v apríli, je zásadne skrátiť dlhé prípravné procesy a týka sa aj právne citlivej témy vyvlastnenia. Úrad pre verejné obstarávanie má mať podpredsedu, ktorý bude mať na starosti strategické investície.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová zákon v máji vrátila na opätovné prerokovanie, pretože sa procesne oslabuje ochrana vlastníkov nehnuteľností, ktorých sa týka proces vyvlastnenia. K téme vyvlastnenia sa vyjadrili v diskusii štátna tajomníčka rezortu dopravy Denisa Žiláková a riaditeľ developerskej spoločnosti K CERO INVEST Roman Cerulík.

Minister avizoval, že zákon o strategických investíciách parlament prerokuje v júni. Štát chce výrazne povzbudiť výstavbu cestnej a železničnej siete, ktorá je vo fáze projektových príprav a konaní. Ide napríklad o rýchlostnú cestu od Prešova po hranicu s Poľskom, či začiatok prípravy diaľnice D1 v zemplínskom regióne.  Štátnou prioritou je rozostavať úsek Turany-Hubová, dokončiť úsek  Hubová-Ivachnová, tunel Višňové či D3 od Žiliny po poľské hranice. Vo vysokom štádiu pripravenosti je železničný úsek Liptovský hrádok- Paludza.

„D3 je celá financovaná z EÚ, prípravná fáza D4 je financovaná z EÚ a ide o to, aby tak bola aj samotná stavba,“ uviedol minister Ráž s tým, že v prípade tunela Karpaty uvažuje nad PPP projektom alebo vyňatím a spoplatnením. Ktorá možnosť je správna, ukáže štúdia realizovateľnosti. D 1 úsek Turany –Hubová má peniaze zo štátneho rozpočtu, ale keďže smeruje na hranice s Ukrajinou, minister nevylúčil využitie dodatočných zdrojov z únie.  V prípade R4 je podľa jeho slov pripravená verzia ako PPP projekt.

Na Slovensku je od apríla 2024 platný zákon o územnom plánovaní, na apríl 2025 je posunutá účinnosť zákona o výstavbe. Jeho nepripravenosť pre prax, najmä pre chýbajúce vyhlášky, vyriešil rezort dopravy novelou stavebného zákona.  Minister Ráž pre médiá uviedol, že rezort pracuje na novom stavebnom zákone.

Z výsledkov polročnej štúdie vyplynulo, že   69% verí, že súčasná podobná stavebného zákona prinesie zrýchlenie výstavby, 31 % v to neverí. Zaujímavé je tiež zistenie, že 48 % opýtaných firiem nezačalo ešte kroky s prípravou na nové požiadavky, ktoré prinesie zákon, 28 % z nich bude školiť zamestnancov a 14 % bude implementovať nové postupy.

Až 44 % firiem nemá dostatok informácií o zmenách, 30 % neočakáva výzvy a po 10% čaká rast administratívnej záťaže a zvýšenie výdavkov. Na otázku ako nový stavebný zákon ovplyvní náklady a ceny, až 43 % firiem to zatiaľ nevie zhodnotiť, 22 % čaká rast ponúk a rast stavebných projektov, podľa 19%  firiem nečaká významný vplyv, 10% čaká zvýšenie nákladov.

Riaditeľ inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrej Matej na záver konferencie zhrnul, že pre stavebný sektor je dôležité nemeniť priority, spôsob financovania, legislatíva musí byť predvídateľná a súťažné podklady a projektová dokumentácia zo strany verejných obstarávateľov má byť kvalitná.

Je dôležité napríklad, aby nedošlo opäť k posunu účinnosti stavebnej legislatívy a začala sa o nej odborná diskusia. Treba zmeniť zákon o verejnom obstarávaní, Úrad pre verejné obstarávanie by mal vydal metodický  pokyn pre vylučovacie a hodnotiace kritériá, aby nebola hlavným kritériom cena.

Projekty modernizácií železničných tratí (zdroj: MD SR)

Plán obnovy a odolnosti

Bánovce nad Ondavou – Humenné
ERTMS systém DNV – Kúty – štátna hranica
Hronský Beňadik – Nová Baňa
Fiľakovo – výhybňa Holiša
Bratislava, Nové Mesto – Bratislava, ÚNMS
Veľký Horeš – Streda nad Bodrogom
Levice – Veľké Kozmálovce
Nižná Myšľa – Ruskov
Zvýšenie priepustnosti Bratislava, Rača – Leopoldov

Eurofondy

Poprad – Vydrník
Uzol Žilina
DNV – Marchegg