BLUMENTAL REZIDENCIA & BLUMENTAL OFFICES, Bratislava

Blumental Rezidencia a Blumental Offices

Zámerom investora bolo dobudovanie obchodno-spoločenského komplexu mestského významu s doplnením uvažovaných funkcií tak, aby obchodno-spoločenskú funkciu bloku ešte viac posilnil. Ide o súčasť trojuholníkového územia ohraničeného zo severozápadu Mýtnou ulicou, z juhu Vazovovou ulicou a z východu Radlinského ulicou.

Hlavný verejný priestor v navrhovanom súbore tvorí Námestie Mateja Korvína orientované na stranu Radlinského ulice. Prerušením hmoty v parteri medzi navrhovanými objektmi je zachovaný optický priehľad Mýtnej a Radlinského ulice.

Mesto Bratislava, Bratislava - Staré Mesto
Stav Dokončené
Developer Corwin
Rok začiatku 2015
Rok dokončenia 2018