Einpark Residence

EINPARK Rezidencia

Projekt EINPARK Rezidencia je súčasť polyfunkčného súboru situovaného v bratislavskej mestskej časti Petržalka na Zadunajskej ulici. Polyfunkčný súbor EINPAR K dopĺňa urbanistickú štruktúru danej zóny ohraničenú hlavnými cestnými ťahmi, ako sú Panónska cesta, Rusovská cesta, Einsteinova ulica, a železničnou traťou lemujúcou východnú časť definovaného urbanistického celku.

Bytový dom EINPARK Rezidencia pozostáva z 18 nadzemných podlaží a 2 podzemných podlaží slúžiacich na parkovanie s vjazdom pri objekte priamo zo Zadunajskej ulice. Jednotlivé podlažia vrátane podzemných sú prepojené priebežným vertikálnym komunikačným jadrom pozostávajúcim z 2 osobných výťahov, evakuačným výťahom a 2 schodiskami. Na prízemí (resp. 1. nadzemnom podlaží) sa nachádzajú prenajímateľné priestory, nebytové priestory a hlavný vstupný priestor k vertikálnej komunikácii obsluhujúcej jednotlivé podlažia.

Mesto Bratislava, Bratislava - Petržalka
Stav Dokončené
Developer Corwin
Segment Bývanie