/ Biznis /

Tempo rastu slovenskej ekonomiky sa na budúci rok výrazne spomalí

Ekonomika
Zdroj: Shutterstock

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) očakáva, že rast slovenskej ekonomiky sa na budúci rok výrazne spomalí. Vysoká inflácia totiž spôsobí zníženie reálnych miezd, disponibilných príjmov a súkromnej spotreby.

Pokračujúce narušenia dodávateľských reťazcov a pokles zahraničného dopytu bude mať negatívny vplyv na export. TASR o tom informuje na základe správy OECD. OECD predpovedá, že slovenský hrubý domáci produkt (HDP) tento rok vzrastie o 1,6 %.

V roku 2023 sa tempo expanzie spomalí na 0,5 % a v roku 2024 sa opäť zrýchli na 2,1 %. Rast investícií zostane podľa OECD robustný, keďže vládne investície podporí prílev peňazí z fondov EÚ. Naopak, vysoká neistota bude mať negatívny vplyv na súkromné investície.

Tempo expanzie ekonomiky v roku 2024 potom podporí zmiernenie problémov v rámci dodávateľských reťazcov a pokles inflácie. OECD očakáva, že harmonizovaná inflácia tento rok dosiahne 12 %, v roku 2023 sa zrýchli na 15,5 %, a potom v roku 2024 sa zvoľní na 5,1 %.

Predlžovanie ruskej vojnovej agresie proti Ukrajine podporí riziká nedostatku dodávok energií a vyššej inflácie, čo bude mať výrazný negatívny vplyv na rast. Vládna pomoc na zmiernenie následkov vysokých cien potravín a energií by mala byť podľa OECD dočasná a cielená na tých najzraniteľnejších.

Organizácia požaduje fiškálnu striedmosť, v opačnom prípade vysoké výdavky podporia inflačné tlaky a ohrozia dlhodobú udržateľnosť verejných financií, predovšetkým vzhľadom na demografické výzvy. Takisto je potrebné urýchlenie investícií do prechodu na zelenú energiu, čo tiež zvýši energetickú bezpečnosť Slovenska a zníži jeho závislosť od dovozu ropy a plynu.

OECD prognózuje, že deficit verejných financií v tomto roku dosiahne 3,4 % HDP. Na budúci rok by sa mal zvýšiť na 5 % HDP, a potom v roku 2024 klesnúť na 3,1 %. Verejný dlh sa tento rok dostane na 80,6 % HDP a v rokoch 2023 a 2024 by sa mal pohybovať na úrovni 79,9 % HDP. Podľa maastrichtských kritérií v tomto roku dosiahne 61,4 % HDP, 60,7 % HDP v roku 2023 a 60,6 % HDP v roku 2024.

KategórieAktuálne, Biznis