Ilustračné foto nákupné centurm

Trh strednej a východnej Európy: Vzrástol významu malých nákupných centier a retail parkov

Záujem diskontných predajcov o rozširovanie lokalít predajní rastie, a to aj v tradičných nákupných centrách. 

Predpokladá sa, že pre diskontné predajne bude trh strednej a východnej Európy (SVE) veľmi atraktívny. Zákazníci podľa predpokladov obľubujú prístup „pomer cena-kvalita“, ktorý tieto predajne ponúkajú, uvádza sa v štúdii od Colliers.

Kevin Turpin, regionálny riaditeľ pre prieskum regiónu SVE v tejto spoločnosti vysvetľuje: „Napriek pokračujúcej pandémii zaznamenal HDP pozitívny skok. Kombinácia rastúcej inflácie a problémov súvisiacich s globálnym dodávateľským reťazcom, ktoré zvyšujú náklady na výrobky a zdroje, však prispieva k problémom, ktorým čelia výrobcovia, maloobchodníci a ktoré sa v konečnom dôsledku prenášajú na spotrebiteľov.“

Dlhodobé dôsledky pandémie stále nie sú známe, posilnil sa rast významu menších formátov nákupných centier a nákupných parkov. Tento trend potvrdzuje viacero projektov vo výstavbe či v pokročilom štádiu plánovania. Naďalej pretrváva záujem o retail parky zo strany medzinárodných a miestnych developerov.

Do tohto segmentu trhu investuje niekoľko developerov. Záujem, ich, investorov a maloobchodníkov o tento typ aktív možno považovať za silný. Hoci sa štádium rozvoja segmentu maloobchodných nákupných parkov v jednotlivých krajinách SVE líši, tento segment trhu vykazuje veľký potenciál rozvoja.

„Tak ako vo všetkých krajinách strednej a východnej Európy, aj na našom území prevláda záujem o retail parkové schémy. Dôvodov je viac. Prvý je bezproblémová dostupnosť nájomných jednotiek bez nutnosti vstupu do spoločných priestorov. Druhý a najdôležitejší dôvod je diskontná skladba nájomcov v retail parkoch, ktorá sa javí ako silne rezistentná aj na extrémne saturovaných retailových trhoch,“ okomentoval situáciu na slovenskom trhu Richard Urvay, riaditeľ Colliers.

Pilierom nákupných parkov potravinové aj nepotravinové diskonty

Diskontné predajne potravín aj nepotravinárskych výrobkov často zohrávajú v maloobchodných nákupných parkoch kľúčovú úlohu. Menšie retail parky sa zameriavajú na bežných, pravidelných zákazníkov, a preto vo väčšine takýchto komplexov bývajú kľúčovými nájomcami diskontné predajne s potravinami alebo nepotravinovým tovarom.

Tento trend sa týka maloobchodných nákupných parkov v hlavných aj menších mestách a je výsledkom zmeny v nákupnom správaní obyvateľov SVE. Vo všeobecnosti však možno pozorovať aj rastúci záujem o umiestnenie obchodov v rámci tradičných nákupných centier.

V krajinách SVE-16 pôsobí vyše 30 diskontných reťazcov s potravinami. Rozdiely medzi diskontnými predajňami potravín a supermarketmi sa však pomaly stieraj aj kvôli sortimentu a spôsobu prezentácie výrobkov v predajniach.

Po počiatočnom tvrdom diskontnom koncepte začali vybrané diskontné predajne potravín meniť svoju ponuku tak, aby mohli tradičným supermarketom konkurovať. Vybrané supermarkety sa zase zameriavajú na marketing „najnižšej ceny“ a zavádzajú aj vlastné značky výrobkov. 

Región je na ceste rozvoja

Z hľadiska počtu predajní je v krajinách SVE-16 vedúcim maloobchodným predajcom s viac ako 3100 predajňami v Poľsku Biedronka. Druhé miesto obsadila s viac ako 2000 predajňami nemecká spoločnosť Lidl. Najväčší diskontný reťazec s potravinami na Ukrajine, ATB, je na treťom mieste.

Okrem Lidlu a Kauflandu patria medzi ďalšie nemecké reťazce pôsobiace v regióne SVE Aldi, ktorý je v Poľsku prítomný pod názvom Aldi Nord, v Maďarsku pod názvom Aldi Süd, a Penny, ktorý pôsobí v Českej republike, Maďarsku a Rumunsku.

Od začiatku roka 2020 do konca prvého polroka 2021 bolo v celej strednej a východnej Európe otvorených viac ako 1350 diskontných predajní potravín. Tento údaj potvrdzuje, že región je stále na ceste rozvoja a je schopný absorbovať množstvo nových prevádzok.

Trend „inteligentného nakupovania“

Potenciál diskontných predajní ostáva obrovský. Veľká časť spotrebiteľov v strednej a východnej Európe často nakupuje tovar v rôznych obchodoch podľa toho, ktorý z nich ponúka najvýhodnejšie podmienky.

Tento trend „inteligentného nakupovania“ je pre diskontné predajne výhodný. Okrem toho sa zdá, že diskontné predajne utrpeli v porovnaní s tradičnými maloobchodníkmi menšie straty.

Kľúčové údaje za rok 2021:

• Tradičné nákupné centrá v krajinách SVE-16: vyše 1200 projektov
• Tradičné nákupné centrá predstavujú plochu zhruba 28,5 milióna štvorcových metrov
• Maloobchodné nákupné parky: cca. 1350 projektov
• Maloobchodné nákupné zóny predstavujú celkovo cca. 9 miliónov metrov štvorcových

Colliers, red