/ Biznis /

Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie opláštenia oceľového stĺpa požiarnou doskou

Zdroj: CENEKON

Súpis cenníkových položiek potrebných na ocenenie opláštenia oceľového stĺpa požiarnou doskou je vyhotovený v programe na oceňovanie a riadenie stavieb CENKROS 4 pomocou databázy CENEKON v cenovej úrovni 2021/II v.2. Všetky ceny v uvedenej databáze majú orientačný charakter

V databáze je k dispozícii široký rad položiek na ocenenie opláštenia (obkladov) oceľových stĺpov, resp. nosníkov protipožiarnymi doskami. Okrem sadrovláknitých dosiek možno využiť aj položky z vláknocementových dosiek. Položky zo sadrovláknitých dosiek sú spracované vo všetkých ponúkaných hrúbkach 10, 12,5 a 15 mm a vo variantoch jedno-, dvoj- a trojvrstvového opláštenia.

Položky prác sú v databáze vyhotovené v tzv. smernej verzii, to znamená, že v ich popise nie sú žiadne komerčné názvy a označenia. Okrem všeobecného popisu je možné tieto položky rozoznať aj cez kód, ktorý končí písmenom S. Materiály sú spracované nielen v smernej, ale aj v komerčnej verzii a obsahujú konkrétne výrobky fermacell®.

Pretmelenie a povrchová úprava nie sú súčasťou položky opláštenia a ich ocenenie je potrebné urobiť samostatnými cenníkovými položkami. V predkladanom súpise je použité vyrovnanie trhlín z cenníka Maľby – tapety.

Pridružené práce tvorí ľahké pracovné pomocné lešenie, pomocou ktorého sa vykonávajú práce nad úrovňou pracovnej výšky a presun hmôt. Výškový variant presunu hmôt závisí od výšky realizovaného objektu. V ukážke je použitá položka pre objekty s výškou nad 12 do 24 m.

V orientačných cenách nie sú v plnej miere započítané vedľajšie rozpočtové náklady (VRN). Ide napríklad o náklady na zariadenie staveniska, územie so sťaženými výrobnými podmienkami, prevádzku investora a vplyv prostredia. Ak tieto náklady objektívne vznikajú, je potrebné ich pripočítať.

Č.Kód položkyPopisMJMnožstvo celkomCena jednotková
123456
 HSVPráce a dodávky HSV      
 9Ostatné konštrukcie a práce – búranie      
1941955001.SLešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 mm20,0003,09
 PSVPráce a dodávky PSV      
 767Konštrukcie doplnkové kovové      
2767441002.SObklad oceľových stĺpov a nosníkov protipožiarnymi sadrovláknitými doskami hr. 10 mm – dvojvrstvovým20,00060,15
3767441006.SObklad oceľových stĺpov a nosníkov protipožiarnymi sadrovláknitými doskami hr. 12,5 mm – dvojvrstvovým20,00063,87
4767441011.SObklad oceľových stĺpov a nosníkov protipožiarnymi sadrovláknitými doskami hr. 15 m – dvojvrstvovým20,00070,55
5998767103.SPresun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch s výškou nad 12 do 24 mt0,00047,06
 784Maľby      
6784410600.SVyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch do výšky 3,80 mm20,0000,20

 Zdroj: PR článok CENEKON, a. s.

KategórieBiznisZnačky