Ilustračné foto, demolácia.

Zákon o odpadoch vytvorí novú oblasť výroby stavebných materiálov

Podľa ministra životného prostredia by malo ísť o stavebné materiály pochádzajúce z demolácií.

Novela zákona o odpadoch bude mať podľa ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO) pozitívny dopad na zamestnanosť. Vytvorí sa ním nová oblasť výroby stavebných materiálov, čo budú stavebné materiály pochádzajúce z demolácií. Minister o tom dnes informoval na tlačovej konferencii.

„Tento zákon, ktorý prešiel prvým čítaním, má tri atribúty. Šetríme peniaze investorom aj bežným stavebníkom, podporujeme obehové hospodárstvo a chránime životné prostredie. Pri reforme sme sledovali dva ciele. Zvýšenie recyklácie a znovupoužitie odpadu zo stavby,“ uviedol minister,

Podľa neho sa skládky na Slovensku zapĺňajú, v dôsledku čoho čelí Slovensko infringementu zo strany Európskej únie, a to pre množstvo skládok a pre zlý pomer medzi skládkovaním a iným spôsobom uloženia odpadu.

Ján Budaj – minister životného prostredia Slovenskej republiky
Ján Budaj – minister životného prostredia Slovenskej republiky | Zdroj: Pavol Demeš

Reforma sa týka veľkých stavieb, veľkých developerských firiem, rekonštrukcií ciest, chodníkov a podobne. Naopak, netýka sa drobného stavebného odpadu, ktorý patrí pod komunálny odpad, ako napríklad pri rekonštrukcii kúpeľne alebo kuchyne, pri výmene parkiet a podobne.

„Má sa recyklovať zo zákona 70 percent stavebných materiálov, ale týka sa to iba veľkých stavieb, ktorých pôdorys je väčší ako 300 metrov. Stavieb, ako sú rodinné domy do 300 metrov pôdorysu sa povinnosť selektívnej demolácie netýka,“ spresnil Budaj.

Odvoz stavebného odpadu na skládku aktuálne predstavuje za jednu tonu zmiešaného odpadu zo stavieb 130 eur. Pri recyklácii zmiešaného stavebného odpadu vychádza jedna tona na 40 eur. Pri recyklácii vytriedeného stavebného odpadu vychádza jedna tona betónu na sedem eur, jedna tona tehly na 25 eur a jedna tona odpadu celkovo 30 eur.

„Táto zmena, aj s tým, že sme začali so zálohovaním PET fliaš a s tým, že sme zastavili používanie jednorazových plastov sú tri veľké zmeny, ktoré by mali razantným spôsobom znížiť množstvo odpadu na skládkach,“ podčiarkol minister životného prostredia.

Dôležité je podľa neho to, že triediť sa začne priamo pri zdroji. Stavebník bude musieť umiestniť špeciálne kontajnery na jednotlivý typ odpadu priamo na stavbe a zabezpečiť priamy odvoz vytriedeného odpadu zo stavby. Stavebník bude tiež povinný ohlásiť začiatok a koniec demolačných práv. Za odpad nebude považovaná výkopová zemina, vyfrézovaný asfalt alebo ďalšie odstránené stavebné materiály.

SITA, red