V Seredi vyrástol najväčší priemyselno-logistický park na Slovensku

image 77601 25 v1

Umiestnenie priemyselnej zóny, jasne definované vlastnícke vzťahy, pripravená technická infraštruktúra, napojenie na rýchlostnú komunikáciu. Existuje viacero argumentov, na základe ktorých sa domáci i zahraniční investori rozhodujú pre miesta svojich budúcich logistických či výrobných centier. Najväčší slovenský priemyselný park v Seredi disponuje všetkými menovanými výhodami.

Priemyselná zóna Sereď – Juh nadviazaním na Priemyselný park mesta Sereď – Sever vytvorila priemyselnú plochu o výmere približne 240 hektárov, čím sa stala najväčším priemyselným parkom na Slovensku. Zóna má vynikajúcu polohu, strategicky je umiestnená v strede trojuholníka najväčších investícií na Slovensku, konkrétne medzi Bratislavou, Trnavou a Nitrou. Nachádza sa pri diaľnici R1, a je teda priamo napojená na túto rýchlostnú komunikáciu. Vybudovaná je už aj nová prístupová komunikácia z cesty 1/62, čo je najväčšou pridanou hodnotou územia.

Prečo vznikla Priemyselná zóna Sereď – Juh

V pôvodnom priemyselnom parku mesta Sereď sa na celkovej ploche 41,1 ha od roku 2007 úspešne etablovalo 15 firiem, prácu doteraz našlo viac než 800 ľudí z regiónu. Vzhľadom na stály dopyt nových záujemcov mesto Sereď vyčlenilo ďalšiu oblasť na priemyselné využitie. V rámci jej prípravy a rozvoja uzatvorila s majiteľom pozemkov spoločnosťou REBOD SK, a.s. v priemyselnej lokalite mesta Memorandum a následne aj zmluvu o spolupráci pri príprave nového priemyselného parku mesta Sereď nazvaného Priemyselná zóna Sereď – Juh (PZS-J).

Tento priemyselný park má svojou rozlohou (cca 240 ha), kompaktnosťou územia, ako aj stavebnou pripravenosťou (existencia všetkých stavebných povolení na infraštruktúru a zahájená výstavba základnej infraštruktúry) potenciál získať viacerých zaujímavých investorov strategického významu a vytvoriť tak celkovo až do 5700 nových pracovných miest. Takto pripravený park s kompaktnosťou územia je na Slovensku jedinečný.

 „Projekt bol situovaný na zelenej lúke a na rozdiel od mnohých slovenských priemyselných zón má vyriešené a jasne definované vlastnícke vzťahy,“ zdôrazňuje Juraj Juritka, investičný riaditeľ spoločnosti Rebod SK, a.s. „Toto územie je vyčlenené v územnom pláne mesta na sklady, logistiku a priemyselnú výrobu. Je teda už pre záujemcov pripravené vopred a investori môžu ihneď začať s povoľovaním a realizáciou ich investičných zámerov.“

Projekt Priemyselnej zóny Sereď – Juh je rozdelený na samostatné sektory. Momentálne je v prvej fáze projektu obsadených 63 hektárov územia a z toho zastavaných 13 hektárov, kde sa podarilo získať do priemyselného parku významného klienta, ktorým je spoločnosť Lidl Slovensko, ktorá v parku PZS-J zahájila svoju investíciu, a to najväčšieho a najmodernejšieho skladovo-logistického centra na Slovensku.

„Pozemky je možné zlučovať a deliť podľa požiadaviek klienta, v tomto smere neexistujú žiadne obmedzenia. Poskytujeme klientom tiež komplexné služby, akými sú podpora pri udelení stavebného povolenia, kompletizácia projektových dokumentov alebo podpora pri rokovaniach s miestnymi úradmi,“ dodáva Juraj Juritka.

Pozemky Priemyselnej zóny Sereď – Juh je možné využiť na skladovacie plochy a sklady, logistiku, ľahký priemysel, výrobné služby, obchodné centrá, obchodné a administratívne budovy a prevádzky alebo čerpacie stanice. Nakoľko je v regióne dostatok dostupnej a kvalifikovanej pracovnej sily, podľa Juraja Juritku už na konci prvej etapy výstavby môže vzniknúť do 800 nových pracovných miest.

Viac informácií na www.pzsj.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti REBOD SK, a.s.

Komentáre