Štyri pätiny stavebných firiem by v legislatíve uvítali povinnosť posudzovať verejné zákazky podľa viacerých kritérií než iba podľa ceny

image 100561 25 v1

Zmenu súčasnej legislatívy tak, aby zavádzala povinnosť súťažiť verejné zákazky podľa ďalších kritérií, okrem ceny, by uvítalo 83 percent  stavebných firiem. Viac sú, pritom, tomuto kroku naklonené veľké stavebné spoločnosti. Kritérium ceny by malo zastávať maximálne polovicu váhy celkového hodnotenia, ktoré by naviac tiež mala ovplyvňovať kvalita použitých materiálov a referencie z predchádzajúcich realizácií. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva 2018 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, a. s., Ladce.

Osem z desiatich (83 %) stavebných firiem by uvítalo úpravu súčasnej legislatívy tak, aby bolo povinné súťažiť verejné zákazky podľa viacerých kritérií než iba podľa ceny. S povinnosťou súťažiť verejné zákazky nielen na cenu, naopak, vyslovilo nesúhlas 13 % riaditeľov stavebných firiem. Najviac zástancov má, pritom, tento krok medzi veľkými stavebnými spoločnosťami (90 %), najmenej u firiem špecializovaných na inžinierske stavby (75 %). Vo výberových konaniach by, potom, podľa skúseností stavebných spoločností, malo kritérium ceny zastávať maximálne zhruba polovicu (55 %) váhy z celkového hodnotenia. Väčšia maximálna váha, až na úrovni dvoch tretín celkového hodnotenia, by bola vhodná podľa veľkých firiem (67 %) a spoločností pôsobiacich v inžinierskom staviteľstve (66 %).

„Otázka zavedenia aj iných kritérií ako ceny je v diskusii už viacej rokov. Bohužiaľ, zatiaľ sa nedostala k realizácii. Minulosť aj prítomnosť dokazuje, že jediné kritérium ceny nezabezpečuje kvalitnú realizáciu stavby. Závisí od predmetu obstarávania, technickej náročnosti, ale v priemere by kritérium ceny malo dosahovať maximálne 70 %,“ hovorí Miroslav Beka, riaditeľ, HOCHTIEF SK s. r. o.

Hodnotenie výberových konaní by, okrem ceny, mala ovplyvňovať tiež kvalita použitých materiálov. Na stupnici od 0 do 10, kde desiatka predstavuje kritérium, ktoré by bolo maximálne vhodné zaradiť do výberových konaní, mu riaditelia stavebných spoločností dali známku 8,2 bodov. Ďalším pridaným kritériom by mali byť referencie z predchádzajúcich realizácií (7,7 bodov z 10). Najmenej by výsledné hodnotenie malo ovplyvniť minimálne percento kmeňových zamestnancov vo firme uchádzajúcej sa o zákazku (6,0 bodov z 10).

„Cena nemôže byť pre hodnotenie súťaží jediným rozhodujúcim faktorom. Medzi dôležité kritériá, ktoré by mali byť štandardne brané v úvahu, patrí lehota výstavby, referencie a nemožno prehliadať ani kvalifikačné kritéria a bezpečnosť,“ hovorí Martina Hloušková, sales director, CAT Phones, TCCM s. r. o.

Kompletné výsledky Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q2/2018 budú prezentované na Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva 2018, ktoré organizuje CEEC Research, Považská cementáreň a Slovenská komora stavebných inžinierov 29. mája v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave (viac na www.ceec.eu).

Hlavnou témou ďalšieho ročníka tohto najväčšieho stretnutia popredných predstaviteľov štátu a generálnych riaditeľov stavebných, projektových a developerských spoločností je aktuálny stav a ďalší očakávaný vývoj nových zákaziek pre stavebné firmy, financovanie, výstavba a prevádzka infraštruktúrnych projektov formou PPP a zmeny legislatívy. Účasť je pre riaditeľov stavebných, developerských a projektových spoločností bezplatná, vzhľadom k obmedzenému počtu miest je však nutné sa vopred zaregistrovať na konferencie@ceec.eu.

KategórieStavebné podnikanie