Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva: ako stavbári nevyužili príležitosť

image 63939 25 v1

Stavebný veľtrh Coneco už tradične slúži ako platforma jarného stretnutia lídrov slovenského stavebníctva. Tentoraz sa zišli naozaj v hojnom počte, zoznam prihlásených mal takmer 400 mien. Organizátorom sa podarilo do diskusie pritiahnuť celú plejádu ministrov. Prišli Ján Počiatek (MDVRR SR), Tomáš Malatinský (Ministerstvo hospodárstva SR) a Tomáš Borec (Ministerstvo spravodlivosti SR), v druhom paneli diskutovali okrem iných aj Ľubomír Vážny, podpredseda vlády SR pre investície, Peter Žiga, minister životného prostredia SR, a Tibor Menyhart, predseda Protimonopolného úradu SR. Celý zoznam diskutérov nájdete tu.

Počiatek: Stavbári, vzchopte sa!
Minister Počiatek vo svojom príhovore tradične zhrnul čísla, sumy a kilometre rozostavaných diaľnic, predstavil plán ministerstva počas nadchádzajúcich dvoch rokov – rozostavať 300 km diaľnic a rýchlostných ciest, opraviť 1 000 km ciest I. triedy – a ďalšie ohľadom rekonštrukcie železníc. Prioritou ministerstva teda ostávajú dopravné projekty, od stavby diaľnic sa bude odvíjať celé stavebníctvo. Väčšie aj menšie firmy vzhliadajú k diaľničným tendrom ako k svojmu najväčšiemu zdroju práce a financií. Ján Počiatek pripomenul lídrom, že stavebné firmy dnes pracujú na 70 % svojich kapacít a že očakáva, že sa vzchopia a rozbehnú sa na 100 %, aby spomínanú nádielku ciest dokázali zvládnuť.

Na debatu s lídrami slovenského stavebníctva si vyčlenil celú hodinu, takže nesklamal a uprostred panelovej diskusie po niekoľkých otázkach a malej politickej slovnej prestrelke s Ondrejom Matejom stretnutie lídrov opustil. Vždy si kladiem otázku, ako je možné, že si rezortný minister na stretnutie s lídrami slovenského stavebníctva nevyhradí viac času?

Ospravedlnenie je vždy formulované ako ďalší neodkladný program. Keďže sa stretnutie organizuje s dostatočným časovým predstihom, neviem si predstaviť, čo môže byť pre ministra dôležitejšie, ako sa v otvorenej debate stretnúť s lídrami stavebníctva? Natíska sa vysvetlenie:buď sa minister necíti v diskusii (odborne) komfortne, alebo (a zároveň) lídri naňho nedokážu svojimi otázkami vyvinúť dostatočný tlak. Na to, aby stretnutie lídrov malo svoj význam, už nestačí tradičný folklór v podobe vystúpenia overeného tria pánov Patleviča, Mňahončáka a profesora Horňáka.

Ani jeden návrh
Od lídrov sa očakáva, že bez invektív dokážu pomenovať problém, sformulovať jasnú otázku a tlačiť na ľudí na výkonných postoch (ministrami počnúc), aby dostali konkrétnu odpoveď. Škoda, že sa na konferencii nenájde viac odvážnych, podobných Magdaléne Dobišovej. Riaditeľka Skanska SK za všetkých riaditeľov ako jediná dokázala nahlas vysloviť obavu, ako si bude počínať stavebná spoločnosť, ktorá ohlásila reštrukturalizáciu, a dodala, že zákon o reštrukturalizácii by mal riešiť, ako sa daná spoločnosť vyrovná s dlhmi veriteľom. Vyslúžila si potlesk, ktorý len potvrdil, že s ňou súhlasí väčšina zúčastnených.

V podobnom duchu sa vyjadrila aj Zita Táborská z ÚVO. V súvislosti s námietkami o kritériu najnižšej ceny v tendroch uviedla, že kritériá si stanovuje obstarávateľ. Dodala, že Úrad pre verejné obstarávanie v tejto veci stále očakáva návrhy zo strany stavebných spoločností, zatiaľ však neprišiel ani jeden. Možno by pomohlo k vecnosti diskusie, keby mohli jednotliví účastníci položiť svoje otázky diskutérom už pri online registrácii, vďaka čomu by moderátor (Jozef Hübel je dobrý výber) ľahšie rozbehol debatu.

Chceme honorárový poriadok
Druhý panel bol venovaný projekčnej činnosti. Keďže až 38 % riaditeľov stavebných firiem sa sťažuje na nekvalitné projekty, podľa ktorých majú stavať, možno by stálo za úvahu prehodiť poradie panelových diskusií. Predstavitelia realizačných firiem totiž v Inchebe nechali diskusiu o projekčných prácach nepovšimnutú, hľadisko zívalo prázdnotou. Opäť škoda, pretože práve tento panel mal zaujímavé obsadenie, diskusia bola vecná a vyplynuli z nej zaujímavé fakty.

Najzaujímavejší bol výsledok hlasovania o zavedení honorárového poriadku v oboch komorách. Za reguláciu sa vyslovilo 91 % hlasujúcich, na čo reagoval Tibor Menyhart z Protimonopolného úradu SR, že existujúci stav sa dá prelomiť všeobecne záväzným nariadením.

Za ministrami naplnené diskusné panely patrí tímu Jiřího Vaceka pochvala. Škoda však, že lídri vo štvrtok 27. marca nevyužili naplno príležitosť konfrontovať ministrov so svojimi konkrétnymi problémami a ostalo len pri vágnych sťažnostiach a nekonštruktívnych pripomienkach. Je len na samotných lídroch slovenského stavebníctva, aby o pol roka ponúknutú šancu opäť nenechali ležať ladom.

Text: Mária Nováková
Foto a zdroj: CEEC Research

Komentáre