Stavebníctvo porastie v roku 2015 o 3,4 %

image 73775 25 v1

Takmer tristopäťdesiat riaditeľov stavebných a projektových firiem sa presne po šiestich mesiacoch zišlo na pravidelnom Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva 2015. Na konferencii vystúpil minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie Zita Táborská, primátor Nitry Jozef Dvonč, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef Spevár, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz, štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko a mnoho ďalších významných osobností.

Návštevníci sa ich pýtali predovšetkým na pripravovanú výstavbu v oblasti cestnej, železničnej i vodnej dopravy, na zákazky miest a obcí, ale aj na projekty protipovodňových opatrení. Väčšinu publika tiež zaujímali možnosti verejného obstarávania, zmena stavebného zákona ale aj konkurzy a reštrukturalizácie firiem.

V úvode konferencie predstavil riaditeľ analytickej spoločnosti CEEC Research Jiří Vacek výsledky najnovších výskumov. Podľa Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva porastie objem stavebnej produkcie v tomto roku viac, než predpokladali riaditelia stavebných firiem začiatkom tohto roka. Vo výskume potvrdili rast sektora o 3,4 % oproti februárovým 2,4 %. Zlepšenie situácie v roku 2015 očakáva väčšina riaditeľov stavebných spoločností (78 %). Iba pätina (21 %) stále očakáva pokles výkonu slovenského stavebníctva. Veľké firmy sa odchyľujú od priemeru v predikciách najviac, podľa riaditeľov veľkých firiem dôjde k zvýšeniu objemu stavebných prác dokonca o 4,7 %. O kladnom vývoji je presvedčených 100 % opýtaných zástupcov veľkých firiem. V priemere o 4,1 % porastú tiež tržby stavebných spoločností. Šesť z desiatich riaditeľov spoločností potvrdilo, že základom vyššie uvedeného rastu by mal byť i rast verejných investícií. Nadpolovičná väčšina (56 %) firiem tiež verí v rast privátnych investícií. Deväť z desiatich riaditeľov veľkých firiem predpovedá zvýšený objem stavebnej produkcie v segmente inžinierskych stavieb. Väčšie množstvo zákaziek majú tiež projektanti, v porovnaní s minulým rokom by mal podľa štúdie projektových spoločností stúpnuť objem realizovaných zákaziek o 4,3 %.

Kladný vývoj stavebného sektora potvrdzujú tiež odpovede na vyťaženie kapacít. Tretina (34 %) firiem má viac práce ako pred rokom. Medzi veľkými spoločnosťami potvrdili viac zákaziek dokonca dve tretiny (63 %) riaditeľov firiem. Z inžinierskych spoločností má viac práce celých 45 % spoločností.

Firmy sú v priemere vyťažené na 81 % a v súčasnosti majú zazmluvnenú prácu na takmer sedem mesiacov (6,7 mesiaca).
Riaditelia viac než stovky stavebných spoločností očakávajú vyšší objem stavebnej produkcie aj v roku 2016, a to o 2,7 %. Zvýšenie výkonu očakávajú zástupcovia hlavne inžinierskeho staviteľstva (3,7 %), ostatné segmenty majú predikcie rastu pre budúci rok veľmi podobné – viac ako 2 %.

Viac informácií nájdete v Kvartálnej analýze slovenského stavebníctva Q2/2015, ktorá je voľne k dispozícii na stiahnutie na www.ceec.eu.
Zdroj: PR článek společnosti CEEC Research s.r.o.

Komentáre