Partneri sekcie:

Rekonštrukcia Predstaničného námestia v Bratislave

Rekonštrukcia Predstaničného námestia pred Hlavnou železničnou stanicou, ktorá sa mala pôvodne začať už v roku 2005, získala reálne obrysy vďaka súhlasu poslancov mestského zastupiteľstva s budúcim predajom pozemkov.

Developér projektu I. P. R. Slovakia chce v tomto priestore okrem vybudovania novej a rekonštrukcie súčasnej železničnej stanice postaviť aj obchodné centrum (113 140 m2), administratívne centrum I (48 430 m2), hotel (26 150 m2), administratívne centrum II (21 300 m2) a novú staničnú halu (5 300 m2). Predstaničný priestor predstavuje úplne zastavanú plochu 140 x 96 m.

Z celkových stavebných nákladov 6,77 miliardy korún pripadne na dopravné stavby pre mesto 705 miliónov a na novú železničnú stanicu, obnovu súčasnej budovy Hlavnej stanice a úpravy Múzea dopravy 900 miliónov. Tieto stavby budú financovať Železnice SR. Celkovo sa preinvestuje takmer 7 miliárd korún. Podľa informácií spoločnosti by sa malo začať stavať v budúcom roku.

Projekt bude náročný najmä na dopravné stavby so zapustením ciest do zeme a mimoúrovňovým krížením. Počíta sa s novým dopravným napojením z Pražskej ulice, novou komunikáciou smerom na Šancovú a mimoúrovňovým podjazdom na Štefanovičovu ulicu.

Pod novou staničnou halou má byť umiestnený terminál MHD, ešte o poschodie nižšie otočka električiek. Nad terminálom MHD bude nová staničná hala, z ktorej povedú priame vstupy k vlakovým nástupiskám.

Plánované nákupné centrum na ploche vyše 110 tisíc m2 bude mať hlavnú pešiu ulicu – krytú mestskú pasáž, lemovanú troj- až štvorpodlažnými objektmi. Vyústi do Predstaničného námestia pred budovou Hlavnej stanice. Dvojica administratívnych budov s objektom hotela na opačnej strane, pri Šancovej ulici, bude podľa plánov I. P. R. Slovakia druhým okrajom námestia, kde bude zaujímavým prvkom pôvodný objekt železničnej stanice z roku 1904, ktorý sa má zrekonštruovať.

Dcérska spoločnosť I. P. R. s názvom Transprojekt, ktorá bude investorom projektu, uzatvorí s mestom zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na pozemky s rozlohou vyše 22-tisíc štvorcových metrov, ktorá je viazaná na vybudovanie dopravných a ďalších stavieb pre mesto v hodnote 705 miliónov korún. V takom prípade dostane pozemky za 11,5 milióna korún, teda za zhruba 500 Sk/m2.

Zdroj: IPR Slovakia