Prvé zmluvy z EFSI na Slovensku po dohode EIF a ČSOB na 135 miliónovej podpore pre malé a stredné podniky

image 85684 25 v1

Európsky investičný fond (EIF) a Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB) podpísali na Slovensku prvé dve zmluvy o poskytnutí záruk pre malé a stredné podniky. Sú súčasťou Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ktorý je kľúčovým pilierom Investičného plánu pre Európu.

Prvá z nich, týkajúca sa záruk z programu COSME, umožní ČSOB v nasledujúcich troch rokoch poskytnúť úvery v objeme 100 miliónov eur pre viac ako 5800 malých a stredných podnikov na Slovensku. Mnohé z týchto menších podnikov a mikropodnikov majú v súčasnosti obmedzený prístup k financovaniu. EIF poskytne ČSOB priame záruky z programu COSME s finančným krytím Európskej komisie.

Druhá podpísaná zmluva, o zapojení sa do programu InnovFin, umožní ČSOB poskytovať inovatívnym podnikom na Slovensku počas nasledujúcich 2 rokov úvery so zárukami EIF, podporené z rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020. Predpokladá sa, že táto EÚ podpora pre inovatívne podniky na Slovensku vygeneruje úverové portfólio v hodnote 35 miliónov eur. Bez Investičného plánu pre Európu by táto dohoda nemohla byť realizovaná tak skoro.

Výkonný riaditeľ EIF, Pier Luigi Gilibert, pri príležitosti podpisu zmlúv uviedol: „Teší nás, že podpisujeme naše prvé EFSI zmluvy na Slovensku s ČSOB, ktoré budú veľkým prínosom pre slovenské spoločnosti. Tieto dve dohody prinášajú širokú škálu riešení financovania od mikropodnikov až po stredne kapitalizované inovatívne spoločnosti. Sú to prvé dve dohody o zárukách pre MSP, ktoré podpisujeme. Ale dúfame, že počas slovenského predsedníctva Rady Európskej únie budú nasledovať ďalšie.“

Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Energetickú úniu, Maroš Šefčovič, povedal: „Som, veľmi hrdý na to, že môžem byť v Bratislave pri príležitosti podpisu zmlúv medzi EIF a ČSOB, ktoré umožnia poskytnutie nových úverov v celkovej výške 135 miliónov eur pre malé a stredné podniky na Slovensku. To prispieva k zamestnanosti a ekonomickému rastu na Slovensku. Takmer 6000 mikro, malých a stredných podnikov na Slovensku bude mať prístup k novým finančným zdrojom, s podporou z Junckerovho investičného plánu. Investície spadajúce pod tento plán je možné kombinovať aj s inými zdrojmi financovania z EÚ. Tento plán je natoľko úspešný, že sme ohlásili jeho navýšenie a zdvojnásobenie kapacity. Malým a stredným podnikom, ktoré potrebujú financie na ich biznis plány, odporúčam, aby kontaktovali ČSOB.“

Generálny riaditeľ ČSOB, Daniel Kollár, v tejto súvislosti vyzdvihol dôležitosť podpory malých a stredných podnikov na Slovensku, aj nezanedbateľnú úlohu inovácii. „Pre ČSOB je dôležité, aby sme uľahčovali firmám prístup k úverom. Som preto veľmi rád, že sa ako prvá komerčná banka na Slovensku zapájame do tzv. Junckerovho plánu. Záruky EIF do výšky 50 % znižujú rizikovú prirážku klienta, vďaka čomu sa stáva financovanie pre tieto firmy dostupnejšie. A to je kľúčové. Malé a stredné podniky na Slovensku totiž tvoria až tri štvrtiny pracovných miest na Slovensku. Zároveň sú pre firmy veľkou výzvou inovácie. Projekty s touto pridanou hodnotou sú pre firmy nevyhnutné, ak chcú uspieť medzi konkurenciou.“

ČSOB dohodou nadväzuje na minulú spoluprácu s EIF v rámci Programu konkurencieschopnosť a inovácie (CIP). Vďaka nej banka podporila vyše 3000 podnikateľských subjektov s viac ako 10.000 zamestnancami. Objem poskytnutých úverov presiahol 107 miliónov eur.

www.csob.sk

KategórieStavebné podnikanie