Po kritických mesiacoch za opäť začína viac stavať

stavba
Zdroj: Shutterstock

Objem domácej produkcie dosiahol 379 miliónov eur, bola to podľa údajov ŠÚ SR najnižšia marcová hodnota od roku 2017.

Po rok trvajúcich medziročných poklesoch sa objem prác na výstavbe budov na Slovensku zvýšil o 3,1 percenta. Práce na inžinierskych stavbách však klesli o 18,6 percenta. Objem domácej produkcie dosiahol 379 miliónov eur, bola to najnižšia marcová hodnota od roku 2017. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ SR).

V priemere za prvý štvrťrok 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sa stavebná produkcia znížila o 14,1 percenta a dosiahla objem 907,9 milióna eur. Produkcia klesla o 15 percent na 828,9 milióna eur. Podľa údajov ŠÚ SR sa znížil objem stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 18,9 percenta na 551,5 milióna eur, z domácej produkcie tvorili dvojtretinový podiel.

Klesli aj práce na opravách a údržbe o 7,8 percenta, ich objem dosiahol 246,8 milióna eur. Produkcia v zahraničí sa oproti prvému štvrťroku 2020 znížila o tri percentá.

Medziročne sa celková produkcia znížila o 0,8 percenta, pokles bol najmiernejší od začiatku roka. Celkový pokles marcovej produkcie zmiernili zvýšené stavebné aktivity na opravách a údržbe, ako aj rast aktivít v zahraničí.

Naštartovala sa výstavba budov

V porovnaní s februárom 2021 po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia vyššia o 9 percent. Znížila sa domáca stavebná produkcia, v porovnaní s marcom 2020 klesla o 3,5 percenta. Jej objem dosiahol 340,9 milióna eur. Priaznivejší bol vývoj produkcie vykonanej na opravách a údržbe. Po ročnom poklese sa prvýkrát znova zvýšila.

Z hľadiska výrobného zamerania sa v porovnaní s marcom 2020 znížili práce na inžinierskych stavbách, kam okrem iného patrí aj výstavba diaľnic, a to o 18,6 percenta. Naštartovala sa však výstavba budov, pričom po rok trvajúcich medziročných poklesoch sa objem prác v marci zvýšil o 3,1 percenta.

Zvýšil sa aj objem stavebných aktivít realizovaných v zahraničí. Po dvoch mesiacoch poklesu medziročne vzrástli o 31,9 percenta. Vplyv pandémie sa na ich produkcii v marci 2020 ešte neprejavil, stavebné aktivity v zahraničí boli aj pred rokom v kladných číslach.

SITA