Partneri sekcie:

Dotácie na zatepľovanie využíva najviac Bratislava

V roku 2006 bolo 215 žiadostí o dotáciu na odstránenie systémových porúch bytových domov posúdených kladne a bolo im pridelených 187 miliónov Sk. Spolu ide o 10 282 bytov. Najviac schválených žiadostí o dotáciu bolo podaných v Bratislave (61 schválených žiadostí). V Košiciach bolo schválených 14 žiadostí a vo Zvolene 10. Ďalšie slovenské mestá majú menej ako 10 schválených žiadostí.

Najviac prostriedkov, 74 464 100 Sk čo je 39,73 % z celkového objemu pridelených dotácií, bolo pridelených Bratislavskému kraju. Dotácie za Bratislavský kraj čerpali iba dve mestá a to Bratislava (69 770 900 Sk, 19 tisíc Sk na byt) a Pezinok (4 693 200 Sk, 24 tisíc Sk na byt).

Žilinský kraj získal 24 989 200 Sk, čo je 13,33 % z dotácií pridelených v roku 2006. Po 8 žiadostí bolo schválených v mestách Tvrdošín (2 853 300 Sk, 8 tisíc Sk na byt) a Martin (7 567 500 Sk, 18 tisíc Sk na byt).

Nasleduje Trenčianský kraj s 20 599 800 Sk a podielom 10,99 %. Najviac získal Trenčín (7 179 600 Sk, 22 tisíc Sk na byt) so siedmimi schválenými žiadosťami a Prievidza s troma schválenými žiadosťami (3 508 000 Sk, 21 tisíc Sk na byt). Priemerná dotácia na 1 byt v týchto dvoch mestách bola viac ako 21 tisíc Sk, zatiaľ čo v meste Partizánske v rovnakom kraji bola dotácia na 1 byt iba 2 tisíc Sk.

Banskobystrický kraj získal 18 659 800 Sk a podiel 9,96 %. Najviac získala Banská Bystrica (7 684 400 Sk, 17 tisíc Sk na byt) so siedmimi schválenými žiadosťami a Zvolen s desiatimi schválenými žiadosťami (3 260 500 Sk, 10 tisíc Sk na byt).

Nitrianský kraj získal 17 917 800 Sk a podiel 9,56%. Najviac získala Nitra (9 317 300 Sk, 32 tisíc Sk na byt) so šiestimi schválenými žiadosťami.

Košický kraj získal 16 714 300 Sk a podiel 8,92 %. Najviac získali Košice (15 026 600 Sk, 15 tisíc Sk na byt) so štrnástimi schválenými žiadosťami.

Prešovský kraj
získal 9 336 200 Sk a podiel 4,98 %. Najviac získal Prešov (4 934 300 Sk, 26 tisíc Sk na byt) s ôsmimi schválenými žiadosťami.

Na poslednom mieste je Trnavský kraj, ktorý získal 4 731 200 Sk a podiel 2,52 %. V Trnavskom kraji boli pridelené iba 3 dotácie v meste Trnava (4 731 200 Sk, 35 tisíc Sk na byt).

Najviac prostriedkov vzhľadom na počet bytov bolo pridelených Bratislavskému kraju – nachádza sa tu 19,8 % trvale obývanych bytov v SR a získal 39,73 % z dotácií. Najmenej prostriedkov vzhľadom na počet bytov bolo pridelených Prešovskému kraju – nachádza sa tu 11,29 % trvale obývanych bytov v SR a získal 4,98 % z dotácií.

Zdroj: Štatistiku vypracovala firma Elaut BauMont s. r. o. podľa údajov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Štatistického úradu SR