Brzdou slovenského stavebníctva je predovšetkým nekvalitná legislatíva, korupcia a zlá platobná morálka

image 90506 25 v1

Slovenské stavebníctvo aktuálne najviac brzdí v rozvoji nekvalitná a komplikovaná legislatíva, korupcia a zlá platobná morálka zákazníkov. Najmenšiu prekážku, naopak, vidia riaditelia stavebných spoločností v nedostatku privátnych zákaziek. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q1/2017 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, a. s., Ladce.

Za najväčšiu brzdu pre ďalší rozvoj slovenského stavebníctva označujú riaditelia stavebných spoločností nekvalitnú a príliš komplikovanú legislatívu. Na stupnici od nula do desať, kde desiatka predstavuje najväčšiu prekážku v rozvoji, dali tomuto faktoru známku 7,6. Za ďalšie problematické faktory, negatívne ovplyvňujúce rozvoj sektora, ďalej považujú korupciu v stavebníctve a zlú platobnú morálku (7,5 bodov, respektíve 7,3 bodov z maximálnych 10). Najmenší vplyv má, naopak, nedostatok privátnych zákaziek (5,4 bodov z maximálnych 10).

Veľké stavebné firmy naviac pociťujú významný problém v nedostatku verejných zákaziek, spoločnosti zamerané na pozemné stavebníctvo potom zase v nedostatku pracovníkov (oboje 7,1 bodov z maximálnych 10). Firmy zamerané na inžinierske stavby si tiež sťažujú na veľmi dlhé lehoty pre prípravu stavieb (7,2 bodov z maximálnych 10). „Rýchlosť a transparentnosť procesov schvaľovania a vyjadrovania sa k stavebným zámerom sú najväčšou brzdou rozvoja. Pokiaľ sa investor rozhodne investovať do výstavby nehnuteľnosti s určitým podnikateľským zámerom je nemysliteľné, aby celý administratívny proces trval rok a viac,“ komentuje situáciu Miloš Milanovič, riaditeľ, PS STAVBY, s. r. o.

Zmenu v platobnej morálke svojich zákazníkov nezaznamenali v poslednej dobe tri štvrtiny riaditeľov (72 %). Šestnásť percent stavebných spoločností hovorilo v tomto ohľade o zhoršení stavu a naopak desatina (12 %) pociťuje v súčasnej dobe zlepšenie. Termín splatnosti pritom nie je dodržaný v priemere u pätiny pohľadávok (18,9 %), pričom táto situácia panuje naprieč sektorom bez ohľadu na veľkosť alebo zameranie stavebnej firmy. Pohľadávky, ktoré už spoločnosti považujú za nedobytné, tvoria desatinu (9 %) ich portfólia.

„Chýba strednodobá aj dlhodobá koncepcia štátnych zákaziek, čo vytvára silné výkyvy v stavebnej produkcii. Ďalším problémom je pomalý tok financií a podkapitalizácia väčšiny stavebných firiem, plus slabá vymožiteľnosť pohľadávok. V blízkej budúcnosti sa pridá problém chýbajúcich ľudských zdrojov, nakoľko nedochádza ku generačnej výmene v jednotlivých stavebných profesiách. Zmena prístupu v spomenutých oblastiach by priniesla ozdravenie vývoja stavebníctva,“ popisuje problémy stavebného sektoru Marián Hybler, obchodný riaditeľ, REMESLO stav, s. r. o.

Kompletné výsledky Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q1/2017 budú prezentované na Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva 2017, ktoré organizuje CEEC Research, Považská cementáreň a Slovenská komora stavebných inžinierov 4. mája v Grand Hoteli Pressburg v Bratislave (viac na www.ceec.eu).

Hlavnou témou ďalšieho ročníka tohto najväčšieho stretnutia popredných predstaviteľov štátu a generálnych riaditeľov stavebných, projektových a developerských spoločností je aktuálny stav a ďalší vývoj slovenského stavebníctva ako jedného z kľúčových sektorov slovenskej ekonomiky. Účasť je pre riaditeľov stavebných, developerských a projektových spoločností bezplatná, vzhľadom k obmedzenému počtu  miest je však nutné sa vopred zaregistrovať na konferencie@ceec.eu.

KategórieStavebné podnikanie