Partneri sekcie:

Bratislavský hrad sa bude rekonštruovať

Na rok 2007 sa plánuje so začatím rekonštrukcie Bratislavského hradu. Na vypracovanie projektovej dokumentácie vláda v rozpočte vyčlenila 50 miliónov korún.

Podľa informácií od pracovníkov Národnej rady SR bol rozpočet rekonštrukcie stanovený v roku 2001 vo výške 837,5 milióna korún. Stavebné náklady budú však asi vyššie a celková cena vyplynie z výsledkov verejnej súťaže.

Obnova Bratislavského hradu je naplánovaná na tri etapy. V prvej etape sa budú rekonštruovať priestory severozápadnej časti hradného paláca od Slávnostného barokového schodiska, druhá etapa sa bude týkať opravy priestorov juhozápadnej a východnej časti hradného paláca vrátane Slávnostného barokového schodiska. Do tretej etapy sú zahrnuté priestory trojosového vstupného vestibulu, suterény juhovýchodnej a severnej časti hradného paláca vrátane barokového záhradného pavilónu – Oranžérie.

Hlavným cieľom rekonštrukcie Bratislavského hradu je odstránenie súčasného havarijného stavu inžinierskych sietí, narušenej statiky, podmáčania a vlhnutia murív. Ďalej treba napraviť nevhodné architektonické stvárnenie interiérových priestorov, ktoré nezodpovedá historickej skutočnosti, ale aj doriešiť účelnosť budúceho využitia pre štátnu reprezentáciu a muzeálnu činnosť. Tento zámer si vyžaduje vybudovanie novej infraštruktúry a architektonické stvárnenie interiérových priestorov na základe slohu poslednej prestavby hradného paláca v roku 1968.

Zdroj: Bratislavské noviny