Partneri sekcie:

Podpora štátneho nájomného bývania je už na medzirezortnom pripomienkovaní

Štefan Holý v parlamente
Zdroj: SITA

Cieľom tohto návrhu zákona z iniciatívy vládneho hnutia Sme rodina je podporiť výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a zárukou dlhodobého bývania.

Poslanecký návrh zákona z dielne hnutia Sme rodina o podpore štátneho nájomného bývania je po nedávnom prvom čítaní v Národnej rade SR už na medzirezortnom pripomienkovaní. Pripomienkovanie je plánované do 23. augusta, v parlamente by o ňom mali rokovať v septembri.

Podpora štátneho nájomného bývania je jednou z priorít súčasnej vládnej koalície v jej programovom vyhlásení s podmienkou, že to nezaťaží štátny rozpočet ani rozpočty miestnych samospráv. Navrhovaná účinnosť tohto zákona je 1. októbra tohto roka.

Ako to má fungovať

Úrad vlády, ministerstvo dopravy a výstavby a ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny majú založiť Agentúru na podporu štátneho nájomného bývania ako záujmového združenia právnických osôb. Agentúra bude môcť využívať finančné prostriedky garančného fondu.

Cez súvisiacu novelu Zákonníka práce sa má zaviesť príspevok na štátom podporované nájomné bývanie, ktorý bude môcť zamestnávateľ dobrovoľne poskytnúť zamestnancovi najviac vo výške 360 eur za mesiac.

Príspevok má byť oslobodený od dane z príjmov zo závislej činnosti a zároveň má byť zahrnutý do daňových výdavkov zamestnávateľa do výšky určenej osobitným predpisom. Skrátiť by sa mala lehota odpisovania pre daňovníka, ktorý vykoná výstavbu alebo obstará presne vymedzený typ budov slúžiacich na štátom podporované nájomné bývanie s presne vymedzenými podmienkami.

Zvýhodnený spôsob odpisovania sa má použiť prvýkrát za zdaňovacie obdobie najskôr od 1. januára 2022. Navrhuje sa tiež znížená sadzba DPH vo výške 5 percent pri stavbách, vrátane pozemkov, pre štátom podporované nájomné bývanie v rámci sociálnej politiky štátu.

SITA