Železničná stanica Tatranská Lomnica

ŽSR plánuje obnovu 40 železničných budov, dočkajú sa aj Tatranci

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) potvrdili, že majú záujem o čerpanie financií z plánu obnovy, konkrétne z výzvy na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Zlepšenie energetickej hospodárnosti by malo dosiahnuť aspoň stredný stupeň obnovy.

Vo výzve je alokovaných 120 miliónov eur. Podľa údajov z grafu, ktorý je uverejnený na portáli Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, priebežne sú v konaní žiadosti za takmer 19,5 milióna eur. V prípade ŽSR ide o celkovo 40 budov, medzi ktorými je 21 výpravných a 19 prevádzkových budov železničnej infraštruktúry. Obnova sa dotkne 33 miest respektíve obcí.

Železničná stanica v Košiciach
Železničná stanica v Košiciach | Zdroj: shutterstock

Pripravujú súťaž na projektovú dokumentáciu

Riaditeľka komunikácie a marketingu tejto štátnej spoločnosti Ria Feik Achbergerová informovala ASB, že v súčasnosti pripravujú súťaže na projektové dokumentácie pre všetky vybrané objekty. Podaniu projektov a žiadostí v rámci výzvy je potrebné, aby ŽSR mali vypracované projektové dokumentácie s výkazom výmer pre určenie hodnoty stavebných prác a oprávnenosti jednotlivých aktivít každého projektu. Predpoklad vyhlásenia súťaže je december 2022. Odborný odhad spoločností na celkové výdavky na obnovu je cca 33 miliónov eur.

Budovy, ktorými sa ŽSR budú uchádzať o príspevok z plánu obnovy, sú v zlom technickom stave. Je nutné urobiť viacero stavebných a technologických úprav na ich dlhodobé zlepšenie. „ŽSR počíta napríklad s obnovou Národnej kultúrnej pamiatky v Ľubochni (výpravná budova), siedmych výpravných budov v rámci tatranskej oblasti (Studený Potok, Tatranská Lomnica, Matejovce pri Poprade, Veľký Slavkov, Pod lesom, Vyšné Hágy, Štrbské Pleso) a ďalšími,“ uviedla pre ASB riaditeľka komunikácie a marketingu tejto štátnej spoločnosti Ria Feik Achbergerová.

Aké úpravy potrebujú budovy:

výmena výplňových konštrukcií obvodového plášťa vrátane jeho zateplenia, zateplenie strechy a výmena krytiny, výmena konštrukcií na odvod dažďovej vody, výmena tepelných zdrojov, výmena a optimalizácia vykurovacej sústavy, osadenie meracej a regulačnej techniky, výmena rozvodov v súvislosti so zmenou energetického zdroja, inštalácia technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie a pod.

ZDROJ: ŽSR

Menšia vnútorná obnova budovy v Bratislave

ASB sa zaujímal aj bratislavskú budovu železničnej Hlavnej stanice, ktorá je častým cieľom kritiky cestujúcej verejnosti. MDV SR a mesto Bratislava podpísali memorandum o spolupráci pri realizácii projektu rozvoja hlavnej stanice v  Bratislave a jej priľahlého územia. Aktuálne spolupracujú na vyhlásení architektonickej súťaže.

ŽSR pripravujú menšiu rekonštrukciu vnútorných priestorov budovy. Pôjde o rekonštrukciu elektrických rozvodov, rozvodov kanalizácie a vody, toaliet, menšie stavebné úpravy vybraných nebytových priestorov a podobne. „Po splnení všetkých náležitostí – ako verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu, zhotoviteľa, získanie potrebných povolení, predpokladáme realizáciu v roku 2024,“ uviedla Ria Feik Achbergerová.

V súvislosti s budovou stanice v druhom najväčšom slovenskom meste, v Košiciach uviedla, že v rámci projektu revitalizácie bola výpravná budova ŽST Košice zazmluvnená koncesnou zmluvy pre spoločnosť RAIL Group. Aktuálne na stanici prebieha rekonštrukcia železničných nástupíšť, pri ktorej pribudnú aj nové výťahy a rampy, ktoré zabezpečia chýbajúci bezbariérový prístup na druhé a tretie nástupište.