Záchranná scénografia nosnej steny v meste Olot.
Galéria(10)

Oživujúce práce vo verejnom priestore španielskeho mesta Olot

Pre každé mesto je bezpečný a upravený verejný priestor jednou z vecí, ktoré si obyvateľ či návštevník všimne ako prvé. Najmä v historických centrách je tendencia odmietať súčasný zásah, ktorý by zlepšil kondíciu ulíc, najsilnejšia. Na otázku, či je to správny prístup alebo nie, neexistuje jednoznačná odpoveď.

Premena nosnej steny na miesto verejného života či oživenie a zjednotenie obchodných výkladov na námestí. Prinášame príklady inšpiratívnych riešení, ktoré navrhli a architektonická kancelária Unparelld’arquitectes so sídlom v španielskom meste Olot počas rokov 2019 až 2021. Zásahy do pôvodnej, historickej architektúry boli nevyhnutné, avšak citlivé, s dôrazom na verejný záujem či praktické využitie.

Záchranná scénografia nosnej steny v centre mesta

Rezidenčný bytový dom, známy pod názvom Can Sau, vlastnilo spolu s pozemkom pod ním mesto Olot. V roku 2017 sa však z dôvodu rozšírenia a zarovnania uličnej čiary pristúpilo k jeho úplnej demolácii. Vzhľadom na špecifické situovanie stavby to ale nebolo také jednoduché.

Dom zdieľal jednu spoločnú stenu s druhou nehnuteľnosťou, ktorá sa búrať nemala. Kvôli statike ponechali a upravili pôvodné priečky na oporné piliere. Na parcele sa do budúcnosti ráta s novou výstavbou, no dovtedy bolo nevyhnutné odhalený múr a celý priestor zabezpečiť.

Pôvodný stav objektu.
Pôvodný stav objektu. | Zdroj: Unparelld’arquitectes

Na riešenie úpravy okolia prebiehali dva oddelené projekty s vlastným rozpočtom — na vodotesné kovové opláštenie oporných pilierov steny a úpravu chodníka. Po zhodnotení celkového kontextu však nastali zmeny. “Myslíme si, že v kompaktnom meste preberajú zodpovednosť za tvar a charakter ulice práve fasády,” povedal Eduard Callís, spoluzakladateľ Unparelld’arquitectes. “To je dôvod, prečo sme preformulovali pôvodné zadanie na nový chodník.

Dostupný rozpočet bolo potrebné investovať do vertikálnej roviny.” To znamená, že z dvoch projektov sa stal jeden a aj časť financí sa presunulo na zabezpečenie vodotesnosti, stability a po novom aj architektonickej úpravy havarijnej steny.

Záchranná scénografia nosnej steny v meste Olot.
Záchranná scénografia nosnej steny v meste Olot. | Zdroj: José Hevia

Podľa línií naznačených štyrmi opornými piliermi architekti dobudovali steny, ukončené tromi klenbami s kruhovými výrezmi. Stredná časť je najvyššia a najširšia, bočné sú užšie s rovnakou nižšou výškou. Ako materiál bola použitá dutá červená a svetložltá tehla, ktorá pôsobí kontrastne k šedým stavebným blokom. Samotné klenby sú navyše spevnené oceľovými podperami výraznej bordovej farby.

Prvok oblúkov prebrali architekti z okolitých stavieb. Stena evokuje prierez barokovým kostolom stojacim v susedstve a vo zväčšenej mierke tvar typických kaplniek na fasádach budov v centre. Cez kruhové otvory vo vrchole konštrukcie je viditeľná zachovaná stena so stopami rôznofarebných omietok naznačujúcich, kde sa v minulosti nachádzali jednotlivé bytové jednotky či schodisko.

Záchranná scénografia nosnej steny v meste Olot.
Záchranná scénografia nosnej steny v meste Olot. | Zdroj: José Hevia

Okrem architektov na projekte pracoval aj umelec Quim Domene, ktorý vytvoril sklenené panely, odkazujúce na históriu štvrte, súvisiacu s remeslami a obchodom. V kruhových výsekoch sú zakomponované sklá so špecifickým dizajnom.

Zľava doprava sa jedná o vzor podlahy od miestneho umelca a dekoratéra Sadurního Bruneta, dva potlače látky z 18. storočia a typ sklenenej dlažnice. V štyroch obdĺžnikových výklenkoch v dosahu ľudí sú tiež vystavované predmety súvisiace s históriou. Na sklenených dvierkach je potlač mapy mesta Olot či zoznam starých obchodov, ktoré sa tu v minulosti nachádzali.

Konštrukcia je nedokončená, čo architekti otvorene priznávajú. Išlo však o zámer, keďže sa jednalo o núdzové riešenie záchrany steny. Obyvatelia mesta si napriek tomu na rekonštrukciu steny zvykli a rýchlo sa stala ďalším poznávacím znamením a miestom kultúrnych podujatí.

Záchranná scénografia nosnej steny v meste Olot.
Záchranná scénografia nosnej steny v meste Olot.
Záchranná scénografia nosnej steny v meste Olot.
Záchranná scénografia nosnej steny v meste Olot.
Záchranná scénografia nosnej steny v meste Olot.
Jose Hevia 8
Záchranná scénografia nosnej steny v meste Olot.
Záchranná scénografia nosnej steny v meste Olot.

Záchranná scénografia nosnej steny (Konsolidácia a adaptácia nosnej steny v
centre mesta Olot)

Autor: Unparelld’arquitectes
Architekti: Eduard Callís, Guillem Moliner
Lokalita: mesto Olot, provincia Girona, Katalánsko, Španielsko
Dizajnový a konštrukčný tím: Clàudia Calvet, Xevi Rodeja, Sara Palmada, Sergi
Jiménez
Vizuálne umenie: Quim Domene
Klient: radnica mesta Olot
Projekt: 2018
Dokončenie: 2019
Rozloha: 113 m2

Oživenie námestia

V roku 2020 pokračovali Unparelld’arquitectes v práci pre mesto Olot. V projekte s názvom “Dobré ráno, Carme!” sa zamerali na zlepšenie stavu a zvýšeniu bezpečnosti menšieho Námestia del Carme. Túto oblasť architekti poznali už predtým, je totiž vzdialená len približne 160 metrov od ich predchádzajúcej realizácie Záchrannej scénografie steny.

Následkom zmeny spôsobu nakupovania, keď sa väčšina obchodov sústreďuje do nákupných centier, pôvodné kamenné prevádzky postupne chátrajú. Problém nastáva najmä v menších mestách ako je práve Olot. Predtým rušné námestie, ktorého neoddeliteľnou súčasťou boli obchody, sa postupne zmenilo na opustené, iba s niekoľkými otvorenými prevádzkami.

Oživenie Plaza del Carme
Oživenie Plaza del Carme | Zdroj: José Hevia

Aj v tomto projekte pracovali architekti s názorom, že aktivita a charakter ulice závisí od fasád a diania za nimi. Na námestí s množstvom prízemných výkladov rôznych veľkostí a formátov však táto požiadavka nadobúda nový rozmer. Východiskovým bodom návrhu bolo práve prostredníctvom výkladov vytvoriť vzťah medzi interiérom a exteriérom.

Architekti navrhli katalóg akcií, ktoré dodávajú komplexnosť a prepájajú verejný a súkromný prvok námestia. Najdôležitejšie bolo zjednotiť veľkosť a tvar výklenkov a nákupných výkladov, čo zahŕňalo aj základnú rekonštrukciu interiérov. Z celkového rozpočtu 390-tisíc eur bolo na tento účel vyčlenených až 70 %.

Pribudli aj praktické úpravy ako výsadba niekoľkých druhov listnatých stromov, tieniace markízy či špecifické tvary osvetlenia, prispôsobené konkrétnym budovám. Okrem obchodov sa na námestí nachádza aj novozriadená Umelecká škola s vystavenými umeleckými dielami a bývalý sklad prerobený na spotrebné družstvo.

Oživenie Plaza del Carme
Oživenie Plaza del Carme | Zdroj: José Hevia

Na návrhoch sa podieľali aj traja developeri a ôsmi majitelia obchodov. Priamo na námestí vznikla “Kancelária Carme”, miesto na stretávanie a vzájomnú diskusiu. Výhodou bolo aj rozdelenie projektu na etapy, čo umožnilo rýchle prispôsobenie plánov novým zisteným potrebám.

Výsledné čísla hovoria za všetko. Za jeden rok bolo otvorených 1000 m2 obchodov a prerobených 120 m fasád. Námestie sa tak postupne zaplnilo ľuďmi, ktorí z neho opäť vytvorili živý verejný priestor.

Stav pred obnovou.
Stav po rekonštrukcii
Oživenie Plaza del Carme
Jose HaOživenie Plaza del Carmeevia 2 1
Oživenie Plaza del Carme
Oživenie Plaza del Carme
Oživenie Plaza del Carme
Oživenie Plaza del Carme

Oživenie Plaza del Carme

Autor: Unparelld’arquitectes
Architekti: Eduard Callís, Guillem Moliner
Lokalita: mesto Olot, provincia Girona, Katalánsko, Španielsko
Dizajnový a konštrukčný tím: Clàudia Calvet, Xevi Rodeja
Vizuálne umenie: Quim Domene
Klient: radnica mesta Olot
Projekt: 2020-2021
Realizácia: 2021
Rozloha: 1750 m2
Rozpočet: 390 000 €
Fotografie: José Hevia, Roger Serrat-Calvó