Zilina

Žilina si chce pripomenúť históriu. Vyhlásila súťaž

Partneri sekcie:

Žilinská radnica spoločne s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina vyhlásila verejnú anonymnú súťaž 700 rokov Žiliny.

Cieľom súťaže je výtvarno-architektonické riešenie umeleckého diela na pripomenutie 700. výročia udelenia prvých mestských výsad Žiline a 640. výročia Privilégia pre žilinských Slovákov.

„Pre naše mesto sú to dve významné výročia, ktoré chceme Žilinčanom pripomenúť aj prostredníctvom umeleckej tvorby. Dielo bude umiestnené na Mariánskom námestí pred radnicou alebo na jej budove. Ide o historicky a priestorovo dôležitú časť, ktorá je súčasťou hlavného námestia v mestskej pamiatkovej rezervácii. Obyvateľom a návštevníkom Žiliny by malo dielo priblížiť históriu mesta a prispieť k atraktívnosti celého priestoru,“ poznamenal primátor Peter Fiabáne.

Súťažné návrhy možno odovzdávať do 13. mája, o týždeň nato zasadne porota k vyhodnoteniu súťaže. „Súťažné návrhy, ktoré splnia podmienky anonymnej verejnej súťaže, budú hodnotené na základe kreativity navrhovaného riešenia v kontexte výročia a samotného navrhovaného architektonického a výtvarného riešenia. Posudzovať sa bude funkčné využitie diela, jeho originalita a realizovateľnosť návrhu,“ uviedol hovorca mesta.

Víťazný výtvarník bude na základe výsledkov rokovacieho konania aj zhotoviteľom umeleckého diela. „Kompletné umelecké dielo, vrátane stavebnej časti a autorského dozoru, je odhadované na sumu 35-tisíc eur,“ dodal Miškovčík.

SITA