Areál školy bol doplnený o terénne úpravy a rôzne formy sedenia.

Základná škola v Lozorne dostane facelift. Zachová si však svoju tvár

Partneri sekcie:

Na konci minulého roka vyhlásila obec Lozorno súťaž architektonických návrhov na rekonštrukciu a dostavbu miestnej základnej školy. Spomedzi množstva dodaných portfólií zvíťazilo to, ktoré malo citlivý prístup a rešpekt k existujúcej atmosfére.

Dvojkolová ideová súťaž zaznamenala značný záujem v architektonickej obci. Do prvého kola, ktoré bolo vyhodnotené 18. decembra, sa zapojilo 20 autorských kolektívov. Odborná porota následne vybrala 4 ateliéry, ktoré boli vyzvané na predloženie kompletných architektonických štúdií.

Prvé miesto si vyslúžil Superatelier – mladé architektonické štúdio sídliace o ulicu ďalej od Fakulty architektúry v Bratislave. V portfóliu prác majú návrhy rezidenčných komplexov, rodinných domov i koncepčných priestorov.

Pri tvorbe súťažného návrhu si architekti kládli otázky: „Ako zabezpečiť nutné zväčšenie plochy školy a zároveň zachovať silu súčasnej jasnej kompozície a atmosféry? Ako nepotlačiť jedinečný charakter daného miesta?“ Tie následne pretavili do sympatického návrhu.

Vizualizácia átria a interiérov doplnených priestorov.
Vizualizácia átria a interiérov doplnených priestorov. | Zdroj: Superatelier

Dedičstvo kolonády

Rekonštrukcia s dostavbou bola pod taktovkou Superatelieru riešená v troch rovinách – koncept pridávania hmoty, koncept dopĺňania školských dvorov a koncept prepájania existujúceho a nového. Adíciou hmôt nových tried k existujúcim objemom prvého stupňa školy bolo vytvorené átrium, ktoré svojou typológiou podnecuje k stretávaniu.

Celoročný program má zabezpečiť využívanie exteriéru ako predĺženia novej jedálne, ale aj ako alternatívneho výučbového priestoru či ihriska alebo miesta na predstavenia. V jeho srdci je situovaný strom, pomyselný symbol poznania.

Nové hmoty sú jasne rozlíšiteľné, avšak namiesto upriamovania pozornosti na svoje materiálové riešenie radšej sekundujú vytvoreným priestorom a atmosféram. Vzájomnú väzbu pavilónov zabezpečuje pôvodná kolonáda. Autori sa rozhodli ju jasnejšie artikulovať v kompozícii objektov a dotvorili ju do podoby prepájajúceho a zjednocujúceho elementu s kruhovými altánkami na koncoch.

Priestory rozšírenia telocvične.
Priestory rozšírenia telocvične. | Zdroj: Superatelier

„Jestvujúca kolonáda tak ostáva dominantou. Práve tá je symbolom školy, osou, okolo ktorej je celý areál komponovaný. Spája, vedie, chráni. Je taká silná a jedinečná, že ju ničím nechceme potlačiť,“ uvádza sprievodná správa autorov.

Školský areál si tiež prešiel zmenami. Rozšírenie záberu športov o gymnastiku a fitness oživuje pôvodnú telocvičňu, zatiaľ čo exteriérové cvičisko dostalo facelift v podobe zjednotenia povrchov v bezprostrednej blízkosti telocvične.

Tie by v budúcnosti mohli ponúknuť crossfitové cvičisko alebo obľúbený skejtpark. Návrh je zhovievavý k zeleni – rozumný krok k zmierňovaniu dosahov zmeny klímy. V kombinácii s polderom, terénnymi zmenami a školskými záhradami ponúka žiakom priestor na kreatívnu realizáciu aj oddych.

 Vstup do areálu základnej školy.
Vstup do areálu základnej školy. | Zdroj: Superatelier

Otvorenie dialógu

Záver poroty sformuloval jej predseda, architekt Ivan Kubík: „V posledných desaťročiach sa rozvinula typológia a technické zabezpečenie budov pre administratívu, IT pracoviská, dokonca aj nemocnice. Školské budovy stagnovali, museli sa uspokojiť s klasickou chodbovou dispozíciou.

Malým zábleskom bol model pavilónovej dispozície aplikovaný vo Švajčiarsku, preto sa domnievam, že je veľmi osožný každý impulz inovatívnym smerom. Žiaden z návrhov neprišiel s „typologickým zázrakom“. Environmentálne námety (okrem poldra na dažďovú vodu) takisto absentovali. Bolo by veľmi vhodné preštudovať mieru variability a flexibility v priestoroch výučby.

Axonometria
Axonometria | Zdroj: Superatelier

Súťaž však priniesla veľa podnetov, vytriedila kreativitu od rutiny. Víťazný návrh nie je optimálny, no po deklarovaní autorov, že sú ochotní prijať aj nové podnety a modifikovať svoj návrh na vyhovujúcejšie riešenie, verím, že naše spoločné úsilie prinesie novú kvalitu nielen do Lozorna, ale celoplošne iniciuje absentujúcu diskusiu o školských stavbách,“ dodáva.

Rekonštrukcia a dostavba základnej školy v Lozorne
Miesto: Lozorno
Zadávateľ: obec Lozorno
Architekti: Superatelier – Branislav Husárik, Peter Janeček, Kristína Machajová, Katarína Siváková
Úžitková plocha: 1 100 m2
Návrh: 2020
TEXT: Alexandra Müllerová
VIZUALIZÁCIE A PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA: Superatelier