Sídlo fakulty architektúry v Tournai: novostavba v objatí histórie

Pre architektov bolo najväčšou výzvou navrhnúť taký dizajn, ktorý by sa efektívne prezentoval ako sídlo fakulty architektúry a zároveň zapadol do charakteru bloku.

Ako by mala vyzerať budova architektonickej školy? Mala by sídliť v historickom a zrekonštruovanom objekte alebo v novostavbe bez odkazov na minulosť? Bratia Manuel a Francisco Aires Mateus z portugalského ateliéru Aires Mateus Architects sa rozhodli pre kompromis. Ich víťazný návrh z roku 2014 renovuje, adaptuje, mení historickú zástavbu a dopĺňa ju o novostavbu. Výsledok nemôžete prehliadnuť.

Fakulta sa nachádza v centre mesta Tournai na západe Belgicka. Školu tvorí komplex budov z 18. storočia. V dvoch priemyselných stavbách z červených tehál sú učebne a školská knižnica. Kláštor si prešiel zmenou na nemocnicu a neskôr na administratívne kancelárie.

Fakulta architektúry v Tournai.
Fakulta architektúry v Tournai.
Fakulta architektúry v Tournai.
Fakulta architektúry v Tournai.
Fakulta architektúry v Tournai.
Fakulta architektúry v Tournai.
Fakulta architektúry v Tournai.
Fakulta architektúry v Tournai.

Priestor vnútrobloku vypĺňa nová budova s nádvorím od architektonickej dvojice. Jej hlavnou úlohou je vertikálne a horizontálne prepojiť už stojace časti fakulty do jedného celku a vymedziť nové vonkajšie priestory.

„Návrh evokuje existujúcu ikonografiu v architektonickom dedičstve Tournai,“ vysvetľujú architekti. Inšpiráciou im boli práve miestne arkády a pasáže, ktoré spájajú malé námestia. Objekt sa dotýka pôvodných budov len v minimálnej miere. Medzery a veľkolepé vstupy presvetľujú prízemie a zároveň aj vizuálne prepájajú celý komplex.

Fakulta architektúry v Tournai.
Fakulta architektúry v Tournai. | Zdroj: Juan Rodrigues, Tim Van de Velde 

Emblémy domu

Funkciu budovy možno už na prvý pohľad odvodiť od stvárnenia fasád. Hlavný vstup definuje veľký otvor v tvare domu s ihlanovou strechou, čím narúša monotónnu uličnú stenu. Ustúpením stavby vznikol pred vchodom priestor na zhromažďovanie, ktorý je prístupný priamo z chodníka.

Zadný vstup je osadený vo vydlabanom nároží budovy, opäť v tvare domu. V tomto prípade však uličná fasáda z veľkej časti kopíruje pôvodnú zástavbu. Otvory a okná opakujú použitý emblém zo vstupov a ich diagonálnym umiestnením sa budova stáva výraznou súčasťou ulice.

Prízemie budovy tvorí veľká chodba vysoká ako dve poschodia. Okrem spojenia učební, nádvoria a administratívnej časti slúži ako centrálny priestor určený na prácu a stretnutia študentov. V jednom krídle je auditórium. Vnútri formy v tvare dlhého domu sa nachádza viacradové hľadisko. Pásové osvetlenie kopíruje strop v tvare sedlovej strechy.

Dvojzávitové schodisko

Do nadzemných podlaží sa dostanete monumentálnym dvojitým schodiskom. To podčiarkuje primárnu úlohu budovy ako uzla, ktorý spája celý komplex. Na poschodiach sa nachádza úzka chodba, ktorá umožňuje prechádzať medzi ateliérmi v priemyselných budovách. V zadnej časti sú ďalšie triedy, na druhom poschodí prístupné vlastným, jednoduchším schodiskom. Prirodzené svetlo preniká cez niekoľko okien a balkónov po stranách stavby.

Pre architektov bolo najväčšou výzvou navrhnúť taký dizajn, ktorý by sa efektívne prezentoval ako sídlo fakulty architektúry a zároveň zapadol do charakteru bloku. To sa tvorcom podarilo tak, že dodržali výškové stupne a maximálne zjednodušili tvary.

Svetlosivá puristická forma vďaka elementárnym detailom pripomína architektonický model. Vo výsledku aj využitie historických budov na ateliéry je pre študentov príkladom, že aj staršie objekty sa dajú prispôsobiť, nie iba búrať.

Svetlosivá puristická forma vďaka elementárnym detailom pripomína architektonický model.
Svetlosivá puristická forma vďaka elementárnym detailom pripomína architektonický model. | Zdroj: Juan Rodrigues, Tim Van de Velde 

Fakulta architektúry v Tournai

Autor: Aires Mateus Architects
Klient: Katolícka Univerzita v Louvain – Fakulta architektúry
Miesto: Tournai, Belgicko
Zastavaná plocha: 7 010 m2
Návrh a výstavba: 2014 – 2017
Vedúci projektu: Jorge P Silva
Spolupráca: Susana Rodrigues, Joana Carmo Simões, Vânia Fernandes, Sara Nobre, Sofia Paradela, Inês Gulbenkian, Bernardo Sousa, Isabel Sousa, Aiden Thornhill, Théophile Legrain, Antoine Pruvost, Charles Cossement
Technika a konštrukcia: Tradeco
Fotografie: Juan Rodrigues, Tim Van de Velde 
Modely, pôdorysy: Aires Mateus Architects

Denisa Hudáková