Zámer Rekreačného areálu, ulica Kučišdorfská dolina

Niekdajší detský tábor Tesly sa zmení na moderný rekreačný areál

Trnavská spoločnosť FunRezort Pezinok ho chce obnoviť a rozšíriť jeho potenciál. Tábor v extraviláne Pezinka, v podhorí Malých Karpát, skolaudovali začiatkom 70. rokov minulého storočia.

Obnovy rekreačných areálov, ktoré postavili pred rokom 1989 štátne podniky pre svojich zamestnancov, sú príležitosťou ako rozvíjať turistický ruch a služby v regiónoch.  Potenciál majú takéto objekty nielen vo Vysokých a Nízkych Tatrách, ale aj v lokalitách v okolí Bratislavy, o čom svedčí príklad z okresu Pezinok v malokarpatskom regióne.

V blízkosti areálu je chránené vtáčie územie Malé Karpaty, v širšom okolí sú chránené vtáčie územia Úľanská mokraď a Špačinsko-nižnianske polia. Areál bývalého tábora je v súčasnosti využívaný. Na tzv. „Hornom pozemku“, je hlavná budova s 13 izbami, reštauráciou, wellness, kotolňou kuchyňou a fitness. Druhou budovou je koniareň so 6 izbami a 11 samostatných chatiek.

Na „Dolnom pozemku“ je výbeh pre kone a senník s malou stajňou. Súčasťou areálu bolo aj minigolfové ihrisko a rôzne plochy na vonkajší šport. Areál je oplotený prevažne betónovým plotom, v dolnej časti plotom z pletiva.

Aj rekreačný areál by mohol usporiť energie

Spoločnosť podala v marci tohto roka svoj zámer do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) vo variantoch 0 a  1. V druhej polovici novembra bol na stránke EIA uverejnené rozhodnutie Okresného úradu Pezinok, že zámer sa nebude posudzovať.

Okresný úrad v rozhodnutí v rámci zmiernenia dôsledkov na životné prostredie však uvádza napríklad v maximálnej miere využívanie materiálov zo zhodnotených odpadov aj doloženie projektu sadových úprav.

V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie aspoň zvážiť čiastočné vykrytie potreby energií inštaláciou prvkov inteligentných budov či posúdiť zvýšený počet prejazdov cez rekreačnú oblasť pred a po vybudovaní rekreačného areálu. Píše aj o doplnení a posúdení ekologickej únosnosti rekreačného zaťaženia územia vo variantnom riešení.

Dobudovanie ubytovacích kapacít

Zrekonštruovaný areál má  podľa zámeru naďalej slúžiť na rekreáciu, krátkodobé ubytovanie nepresahujúce jeden týždeň s hlavnou orientáciou na spojenie s prírodou a jej využitie na aktivity priamo v areáli, alebo v jeho okolí.

Vybavenosť územia bude tvoriť reštaurácia, kongresová/spoločenská sála, recepcia, detský kútik, wellness, jazierko a minizoo. Na „hornom pozemku“ sa počíta s rekonštrukciou budovy v ktorej vznikne 13 apartmánov. Rekonštrukcia koniarne prinesie 12 apartmánov.

K vybavenosti majú patriť  tiež reštaurácia so zázemím a konferenčná miestnosť. Na „dolnom“ a „hornom“ pozemku majú pribudnúť ďalšie ubytovacie kapacity v dvojpodlažných objektoch. V „dolnom pozemku“ má byť aj zázemie pre kone, kempovanie/glampovanie, lanové centrum  a detské ihrisko.

Rekreačný areál, ulica Kučišdorská dolina, Pezinok

Investor: FunRezort Pezinok
Výška investície: 2 mil. eur
Spoločenská sála: 100 miest
Počet lôžok: 128
Počet parkovacích miest: 65
Celková plocha pozemku: 18 000 m2
Stav: v príprave