Projekt v centre mesta bude podporovať aj iné formy dopravy napríklad MHD a cyklodopravu.

Vydrica získala pozemky pod hradom. Za vyše milión eur

Výmenou za predaj pozemku investorovi má byť ochrana historického územia Vydrice v zmysle memoranda.

Hlavné mesto Bratislava predá investorovi projektu Vydrica pozemok pod Bratislavským hradom za viac ako jeden milión eur. Výmenou za pozemok má byť ochrana historického územia Vydrice za podmienok určených v memorande podpísanom medzi hlavným mestom a investorom. O predaji pozemku rozhodli mestskí poslanci na štvrtkovom zastupiteľstve.

„V memorande obe strany vyzdvihujú snahu o čo najcitlivejšie a kvalitnejšie disponovanie historicky cenným priestorom Vydrice v porovnaní s podobnými projektami,“ uviedol magistrát. Významná lokalita projektu nadväzuje na užšie centrum mesta, v malej časti je umiestnený na pozemku hlavného mesta. K obsahu memoranda sa vyjadrovali odborné útvary magistrátu aj organizácie mesta.

Bez bytovky na Zámockých schodoch

Predaj pozemku bol už v roku 2018 predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva za kúpnu cenu 375-tisíc eur, pričom súčasťou bol aj objekt bytového domu na Zámockých schodoch s pozemkom. Od predaja mesto v roku 2019 odstúpilo. „V súčasnosti ide o cenu za predaj tohto pozemku 2,66 násobne vyššiu, pričom v tejto sume nie je bytový dom s pozemkom,“ uvádza magistrát.

Predmetný pozemok hraničí s ostatnými pozemkami investora, viac ako 60 percent percent jeho plochy tvorí svah s vysokým sklonom. „Významná časť pozemku sa po realizácii zámeru fakticky vráti v prospech hlavného mesta a bude verejne prístupná,“ deklaruje magistrát a dodáva, že v prípade nepredania pozemku by bolo v budúcnosti potrebné vynaložiť viac prostriedkov na vybudovanie verejných priestorov, spevnenie brala, kultiváciu či výsadbu zelene na tomto pozemku.

Investor sa v memorande zaviazal vynaložiť 1,5 milióna eur bez DPH na revitalizáciu areálu Vodnej veže, vytvorenie verejného priestoru a nového kultúrneho spoločenského objektu. „Podoba objektu a priestoru bude výsledkom spolupráce za účasti investora, mesta, Metropolitného inštitútu Bratislavy či mestskej časti Staré Mesto. Mestu bude umožnené podieľať sa na dramaturgii výstav či kultúrnych podujatí,“ vysvetľuje magistrát.

Vydrica
Návrh priestoru pri Vodnej veži. | Zdroj: Compass architekti

Dopravné spojenie s hradným kopcom

Memorandum tiež deklaruje verejnú prístupnosť exteriérových priestorov vo vlastníctve investora. Dopravné riešenie v rámci zámeru investora by v prípade potreby malo v budúcnosti umožniť vybudovanie integrovanej zastávky MHD. „Mesto a investor majú záujem na rozpracovaní idey vertikálneho dopravného zariadenia spájajúceho lokalitu projektu s priestormi na hradnom kopci,“ doplnilo mesto.

V lokalite sa nachádzajú historické fragmenty Kempelenovho vodovodu, ktoré budú podľa dohody v memorande zvýraznené, trasa vodovodu bude prezentovaná špeciálnymi prvkami a tiež bude vytvorený herno-edukačný Kempelenov park prezentujúci jeho vynálezy.

„Do projektu sme vstúpili doslova v hodine dvanástej a podarilo sa nám dosiahnuť riešenie, ktoré je výhodné pre obe strany. Zapracovali sme viacero zelených opatrení, čo pomôže nielen klíme tohto územia, ale zvýši aj atraktivitu pre budúcich obyvateľov a návštevníkov lokality, ako aj ochranu a obnovenie pamiatkovo cenných artefaktov v pamiatkovej rezervácii,” povedal poslanec Matej Vagač.

Ekologické koncepty

Cieľom memoranda je aj prenesenie ekologických konceptov do projektu v podobe sadovníckych úprav, výsadby stromov v rámci uličných priestorov a námestí, zlepšenie podmienok pre vysadené stromy, zelené strechy a prvky zelene na fasádach a opornom múre hradného brala.

„V memorande sú tiež zahrnuté opatrenia pre podporu a rozvoj diverzity, na ochranu biotopov chránených živočíchov, ktoré osídľujú hradný kopec, vodozádržné opatrenia či opatrenia pre mikroklimatický a tepelný komfort verejných priestorov, ktoré prispejú k zlepšeniu klímy v lokalite a jej atraktivity,” uzavrel poslanec Jakub Mrva.

© SITA Slovenská tlačová agentúra