Sága na Hraničnej pokračuje. O výstavbe má opäť rozhodnúť Stavebný úrad Ružinov

Hraničná ulica
Zdroj: Google Earth

O výstavbe na Hraničnej ulici v Bratislave bude opäť rozhodovať Stavebný úrad v Ružinove. Ten plánovanú výstavbu zamietol, developer sa však voči jeho rozhodnutiu odvolal. O aktuálnej situácii informujú na sociálnej sieti poslanci z Teamu Vallo pre Ružinov Monika Ďurajová a Peter Herceg.

Spor sa ťahá už roky a stále nemá konca. Na jednej strane stojí firma Supreme development, ktorá pozemok, na ktorom stojí parkovisko na Hraničnej ulici kúpila a chce na ňom postaviť 59 bytov na ôsmich nadzemných podlažiach. Na druhej strane sú obyvatelia bytových domov, ktorí by po zrušení parkoviska nemali kde parkovať a tiež majitelia blízko stojacich rodinných domov. 

Parkovisko postavili koncom 70. rokov. Nezapísali ho ale do majetku mesta ako parkovisko, ani do listov vlastníctva obyvateľov bytov na Hraničnej ulici aj keď to bolo postavené pre ich účely parkovania.

Predaj pozemku na Hraničnej ulici odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo ešte v roku 2008. Odkúpila ho spoločnosť CELLSTAV s.r.o, ktorú len vo februári toho istého roku založil Ing. Juraj Celler. Ako podotkla poslankyňa Monika Ďurajková, Celler bol v tom čase vedúci oddelenia majetkových vzťahov na bratislavskom magistráte.

V novembri 2008 Celler firmu predal spoločnosti Supreme Megatrends Inc. so sídlom v štáte Delaware v USA. Firma sa premenovala na Supreme Development, s.r.o. Spoločníkom je podľa Finstatu ASSISTANCE AGENCY, S.R.O. Obe firmy sú posledné roky v červených číslach. 

Dlhý proces

Supreme Development predstavil zámer postaviť na pozemku na Hraničnej bytový dom. Mesto pod vedením vtedajšieho primátora Milana Vtáčnika v roku 2014 vydalo súhlasné stanovisko k výstavbe napriek nesúhlasu mestskej časti. Občania spísali petíciu, v ktorej sa hovorí aj o tom, že hlavné mesto nedisponuje žiadnymi dokladmi, ktoré by preukazovali vlastníctvo k predmetnému parkovisku. Investor sa mal už vtedy vyjadriť, že o výmene pozemku za iný je ochotný rokovať. 

Developer požiadal Stavebný úrad Ružinov o územné rozhodnutie. Stavebný úrad developera niekoľkokrát vyzval na doplnenie návrhu. Spoločnosť tak urobila, ale len čiastočne a tak úrad konanie zastavil. Znova ho otvoril v roku 2019. Magistrát zopakoval svoje súhlasné stanovisko a Stavebný úrad vyzval, aby proces zbytočne nenaťahoval. 

Ružinov má viac možností

Stavebný úrad Ružinov žiadosť developera o územné rozhodnutie zamietol najmä z dvoch dôvodov. „Prvým je nesúlad s územným plánom, keďže ide o stabilizované územie, a druhým je skutočnosť, že developer nie je vlastníkom spevnenej plochy parkoviska,“ vysvetľujú poslanci. 

Mesto pritom vo svojom stanovisku z roku 2014 uvádza, že projekt je v súlade s regulatívami územného plánu mesta. 

Developer sa po zamietnutí Stavebným úradom Ružinov odvolal na Okresný úrad. Okresný úrad zrušil rozhodnutie Stavebného úradu a vec vrátil na nové prerokovanie a rozhodnutie. 

Teraz, keď sa vec vrátila na ružinovský stavebný úrad, mestská časť má tri možnosti, ako ďalej postupovať. Môže rokovať o zámene pozemku, pozemok odkúpiť mestskou časťou alebo rokovať s developerom o zredukovaní stavby.

© SITA Slovenská tlačová agentúra, raj