Uteplené a neuteplené oceľové haly AVG

Uteplené a neuteplené oceľové haly AVG priamo z certifikovaného výrobného závodu najväčšieho slovenského výrobcu hál AVG group, a.s. Tradícia výrobcu a dodávateľa AVG je overená stovkami dodaných objektov nielen na Slovensku a Česku, ale aj v iných európskych krajinách a v Južnej Amerike.

Výrobný závod AVG vyrába najkvalitnejšie moderné uteplené a neuteplené haly, pre ktoré sa rozhodla väčšina našich slovenských podnikateľov a investorov.

Uteplené a neuteplené haly AVG a ich využitie

V prípade, že sa budete rozhodovať pre uteplenú a neuteplenú halu AVG, musíte vopred veľmi dôkladne zvážiť ako ju budete využívať. Toto je veľmi dôležité, pretože sa vo veľa prípadoch jedná o dva rozdielne technické a konštrukčné systémy hál.

Oceľové haly od slovenského výrobcu AVG patria u nás k najznámejším a najpoužívanejším halám. Výrobca hál AVG vám poradí a navrhne najlepšie konštrukčné riešenie pre vašu halu. Predtým ako sa rozhodnete pre uteplenú alebo neuteplenú halu, takéto rozhodnutie dobre zvážte. Vždy sa pozerajte dopredu  ako budete halu využívať aj v budúcnosti. V rýchlo meniacom sa podnikateľskom prostredí je dôležité sa tomuto vedieť prispôsobiť aj pri výbere správnej haly, aby ste vedeli pružne reagovať na takéto meniace sa situácie.

V súčasnosti sa vyrába pre rôzne využitie na našom trhu  približne 20% neuteplených hál a až 80% uteplených hál. Pred 25 rokmi tvoril podiel neuteplených hál približne 50%. Tento výrazný pokles predaja a výstavby neuteplených hál súvisí s budúcim plánovaním využívania montovaných oceľových hál.

Aj tento trend naznačuje, že  súčasný podnikatelia plánujú investíciu do haly AVG dlhodobo a  zodpovedne tak, aby im hala slúžila na veľmi veľa rokov pre multifunkčné využitie. Za posledné dve desaťročia sa výrazne zvýšil podiel  predaja a výstavby uteplených hál AVG.

AVG HALOVÉ OBJEKTY – „PRE MALÉ A VEĽKÉ PROJEKTY“

Servisná montovaná hala | Zdroj: AVG group

Neuteplené montované haly AVG

Neuteplené haly AVG stále majú svoj základný význam a aj vhodné využitie. Ich konštrukčné a úžitkové vlastnosti sú hlavne v oblasti skladovania a prekrytia priestorov. Obvykle sa jedná o skladovanie jednoduchších materiálov, kde nie je potrebné riešiť vlhkosť alebo bezpečnosť skladovaného materiálu. Neuteplené haly AVG sa taktiež veľmi často využívajú na prekrytie garážových státí alebo ako halové prístrešky pre rôznu techniku a technológie.

Nevýhodou všetkých neuteplených hál je to, že zmenou teplôt v každom ročnom období (jar, leto, jeseň, zima) v určitom čase môže na neizolovaných profiloch opláštenia haly (strecha a stena) vniknúť kondenz (zrážanie a skvapalňovanie pár). Tento fyzikálny efekt sa následne prejaví tak, že nahromadené vodné pary vytvoria na neizolovaných profiloch kvapky. Tieto kvapky následne odkvapkávajú nepravidelne do interiéru haly. Toto vzniká na uzatvorených ale aj otvorených neuteplených halách.

Neuteplené haly AVG môžu mať na požiadanie z vnútornej strany neizolovaných oceľových profilov systém tzv. „antikondenzačnej výstelky“. Antikondenzačná výstelka profilov výrazne zabraňuje následnému odkvapkávaniu vytvoreného kondenzu do interiéru.

Ak sa rozhodnete pre investíciu do neuteplenej haly dobre zvážte jej budúce využitie. Konštrukcie neuteplenej haly môžu byť navrhnuté iným spôsobom ako je to pri uteplených halách. Zároveň treba uviesť, že každé dodatočné uteplenie (tepelné izolovanie) neuteplenej haly je vysoko nákladné a správne funkčné technické prevedenie veľmi náročné.

HALY AVG 100% ORIGINÁL AVG -„PRIESTOR PRE VÁŠ BIZNIS“

Uteplené montované haly AVG

Uteplené montované haly AVG v súčasnosti nachádzajú veľmi široké využitie pre modernú výstavbu budov. Oceľové haly AVG sú moderne konštrukčne navrhnuté a vyrobené v závode AVG GROUP pre výrobu halových systémov.

Uteplené oceľové haly AVG sú trendom s najlepším využitím kvalitnej a modernej stavby. Haly AVG môžu byť navrhnuté ako moderné výrobné haly, skladové haly, logistické haly, technologické haly, recyklačné haly, montážne haly, opravárenské haly, haly pre autoservisy, haly pre autodielne, haly pre lakovne.

Neuteplená oceľová hala | Zdroj: AVG group

Moderné uteplené oceľové haly AVG sú u nás najviac obľúbené a využívané aj pre rôzne obchodné a predajné účely, administratívu, šport alebo zábavu.

Uteplené haly AVG 100% ORIGINÁL môžu mať voliteľný rozmer a tvar. Montované haly AVG v prípade požiadavky môžu mať aj systémové nadzemné podlažia pre efektívne využitie priestoru. Výroba oceľových konštrukcií AVG umožňuje realizovať najefektívnejšiu výstavbu moderných halových objektov AVG.

Uteplené haly AVG sú vyrobené z najkvalitnejších materiálov v najlepších riešeniach 100% AVG ORIGINÁL a aj preto sú u nás najviac využívané a obľúbené u väčšiny investorov a podnikateľov.

Kvalitné strešné a fasádne systémy opláštenia spĺňajú všetky požiadavky a normy pre tepelné izolácie budov.

Nezabudnite na vzhľad vašej haly, ktorý je veľmi dôležitý. Výrobca hál AVG vám môže poradiť a ponúknuť kvalitné  moderné fasády a systémy, ktoré taktiež táto známa spoločnosť vyrába.

Presklené fasády, hliníkové okná, hliníkové dvere, odvetrané fasády, hliníkové slnolamy alebo interiérové presklené priečky, by dnes už vôbec nemali chýbať na modernej hale alebo budove navrhnutej a vybudovanej v súčasnosti.

Montovaná oceľová hala | Zdroj: AVG group

AVG HALY 100% ORIGINÁL – „MAXIMUM TOHO, ČO MȎŽETE U NÁS NA TRHU S HALAMI DOSTAŤ“

www.avg-group.com

www.haly.expert

Zdroj: PR článok AVG group,a.s.