ASB Články na tému

neuteplené haly

Uteplené a neuteplené oceľové haly AVG priamo z certifikovaného výrobného závodu najväčšieho slovenského výrobcu hál AVG group, a.s. Tradícia výrobcu a dodávateľa AVG je overená stovkami dodaných objektov nielen na Slovensku a Česku, ale aj v iných európskych krajinách a v Južnej Amerike.