Pri riešení nového bývania je väčšinou prvá otázka: novostavba alebo rekonštrukcia? Odpoveď záleží od povahy investora, ale aj finančnej situácie. Rekonštrukcia vidieckeho domu v Jabloňovciach priniesla novým majiteľom komfortné bývanie a zároveň sa podarilo zachovať pôvodné vidiecke rysy objektu s ohľadom na prostredie, v ktorom sa nachádza.

Rodinný dom bude slúžiť nielen na bývanie investora ale aj ako testovací objekt na overenie spolupráce použitých technológií.

Inteligentný rodinný dom

Po ukončení testovacej prevádzky administratívnej budovy v Jeseníku, realizovanej v štandarde budov s takmer nulovou potrebou energie (nZEB) a podrobne sledovanej počas dvoch rokov tímom pracovníkov Univerzitného centra energeticky efektívnych budov (UCEEB; pozn. redakcie: vyhodnoteniu prevádzky sme sa venovali …