Pri riešení nového bývania je väčšinou prvá otázka: novostavba alebo rekonštrukcia? Odpoveď záleží od povahy investora, ale aj finančnej situácie. Rekonštrukcia vidieckeho domu v Jabloňovciach priniesla novým majiteľom komfortné bývanie a zároveň sa podarilo zachovať pôvodné vidiecke rysy objektu s ohľadom na prostredie, v ktorom sa nachádza.

BUGA Fiber váži len 7,6 kg/m2, ale odolá sile 25 kN.

Biomimetické pavilóny

„Štúdium prírody vedie k premýšľaniu o konštrukciách. Biológia ponúka nevyčerpateľnú zásobu foriem, štruktúr a procesov. Spochybňujú zakorenené prístupy v technológiách budov a ponúkajú radikálne odlišné možnosti dizajnu,“ hovorí profesor Achim Meneges a má na mysli najmä pavilóny nazvané BUGA Fibre a BUGA …
Rodinný dom bude slúžiť nielen na bývanie investora ale aj ako testovací objekt na overenie spolupráce použitých technológií.

Inteligentný rodinný dom

Po ukončení testovacej prevádzky administratívnej budovy v Jeseníku, realizovanej v štandarde budov s takmer nulovou potrebou energie (nZEB) a podrobne sledovanej počas dvoch rokov tímom pracovníkov Univerzitného centra energeticky efektívnych budov (UCEEB; pozn. redakcie: vyhodnoteniu prevádzky sme sa venovali …