Je bránou alebo hranicou? Český dom balansuje na hrane svetov

Partneri sekcie:

Stojí pevne na mieste, akoby bol strážcom celej línie zlomu medzi mestským a prírodným svetom.

Zo severozápadnej strany sa do pozemku, kde stojí dom, zarezáva biokoridor tiahnúci sa pozdĺž Dalejského potoka, v okolí ktorého sa nedajú prehliadnuť mohutné Hlubočepské skaly.

Z južnej a východnej strany si zase svoj priestor nárokuje mestská zástavba. Architekti preto pri stavbe tohto rodinného domu siahli po nepravidelných tvaroch, ktoré reagujú práve na rozmanité okolie.

Na pozemku s rozlohou takmer 3-tisíc m2 postavili nesystematickú a možno na prvý pohľad až „zvláštnu“ zástavbu, ktorá svojim priestorovým usporiadaním priamo reaguje na kontext okolia. Navrhnuté riešenie domu sa snaží rozšíriť prírodný aspekt celého miesta do vnútra pozemku a tiež do interiérov nového obydlia.

Z opačnej strany však musí striktne oddeliť dom od rozrastajúceho sa mesta, kvôli čomu sa „prezlieka“ do podoby skalnatého útvaru, aké môžu okoloidúci uvidieť v pozadí domu.

Rodinný dom Hlubočepy
Rodinný dom Hlubočepy | Zdroj: Viola Hertelová

„V prvých krokoch sme navrhli budovu, ktorá vznikla metódou deformácie zaužívaných tvarov. Terén mal zo severozápadnej strany plynule splynúť s umelým kopcom, do ktorého je dom vsadený. Z juhovýchodnej strany je tento pomyselný kopec podrezaný, čo umožnilo vytvoriť vstupné patio pod budovou,“ opisujú svoj projekt architekti z ateliéru RO_AR Szymon Rozwalka architects.

Vzhľadom na potrebu obmedziť rozpočet bolo potrebné výrazne zmenšiť pôvodne navrhovanú budovu. Rozhodli sme sa pre riskantnú metódu priameho „orezania“ nepotrebných prvkov, čo výrazne ovplyvnilo konečný výsledok.

Rodinný dom Hlubočepy
Rodinný dom Hlubočepy | Viola Hertelová

Táto voľba mala niekde až prekvapivo dobrý efekt, no to neplatilo pre všetky miesta domu. Zmeny sa týkali takmer výlučne organickej, zadnej časti budovy a mali len malý vplyv na vnútorné priestory, ktoré podľa pôvodného konceptu vznikli stretom dvoch geometrií: organickej a pravouhlej.

Vo výsledku však vzniklo niečo, čo aj napriek prvotným dojmom možného nepochopenia vhodne zapadá do okolitého prostredia. Koniec koncov, keď je niečo na hranici dvoch svetov, je zjavné, že z každej strany si zoberie to, čo potrebuje.

Rodinný dom Hlubočepy
Rodinný dom Hlubočepy
Rodinný dom Hlubočepy
Rodinný dom Hlubočepy
Rodinný dom Hlubočepy
Rodinný dom Hlubočepy
Rodinný dom Hlubočepy
Rodinný dom Hlubočepy

Rodinný dom na hranici dvoch svetov

Architekti: RO_AR Szymon Rozwalka architects
Autor: mgr. inż. arch. Szymon Rozwalka
Projekční tím: ing. arch. Adéla Kyselová, ing. arch. Ada Rypl-Žabčíková, ing. Jakub Staník, ing. arch. Jan Vojtíšek
Lokalita: Hlubočepská 54/9, Praha 5 – Hlubočepy, Česká republika
Realizácia: 2015 – 2021
Zastavená plocha: 268 m2
Hrubá podlahová plocha: 331 m2
Užitková plocha: 260 m2
Plocha pozemku: 2 495 m2
Zahradný architekt: Flera s.r.o.
Fotografie: Viola Hertelová